Kuntalaiset tyytyväisiä kuntien toimintaan koronatilanteessa

Kategoria:
Takaisin

Kuntaliiton teettämän kuntalaistutkimuksen ennakkotulosten mukaan kuntalaiset ovat tyytyväisiä kuntien toimintaan. Tiedot ovat ennakkotuloksia Kuntaliiton kyselystä, jolla selvitetään kuntalaisten suhtautumista omaan kuntaan ja sen palveluihin.

Lähes kaksi kolmososaa kuntalaisista on tyytyväisiä koronatilanteen hoitoon omassa kunnassa. Eniten tyytyväisiä oltiin koronatilanteen hoitoon yleisesti (65 %) sekä tilannetta koskevaan viestintään (59 %). Yli puolet olivat tyytyväisiä myös asukkaiden turvallisuuden varmistamiseen sekä tiedonsaantiin liittyen kunnallisiin palveluihin (49 %).

Tulokset perustuvat käynnissä olevan kuntalaistutkimuksen ensimmäisiin ennakkotietoihin. Tutkimuksen kohdejoukkona on runsaat 30 000 kuntalaista 43 kunnassa eri puolilla Suomea. Ennakkotiedot kattavat noin 5 000 kuntalaisen vastaukset. Tiedonkeruu alkoi toukokuussa ja päättyy kesäkuun lopussa. Vielä ehdit siis osallistua kyselyyn, jos kuulut tutkimusotannan piiriin. Ensimmäisiä lopullisia tuloksia on odotettavissa syyskuusta alkaen.

Lue lisää

  

Julkaistu: 18.06.2020 13.19