Kuntalaistilaisuudessa Hämeenkoskella tupa täynnä

Kategoria:
Takaisin

Hämeenkoski kuntalaistilaisuus

Kunnanjohtaja kertoi yhdistymissopimuksen toteutumisesta

Valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemi avasi tilaisuuden, joka pidettiin Hämeenkosken koulun ruokalassa. Koululle oli saapunut tupa täyteen Hämeenkosken pitäjän asioista kiinnostuneita kuntalaisia.

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen aloitti kertomalla kattavasti kuntaliitoksen taustoista ja tarkoituksesta sekä yhdistymissopimuksen toteuttamisesta, tehdyistä ratkaisuista ja tulevista suunnitelmista. Esillä olivat myös valtuutetuille suunnatun kuntaliitoskyselyn tulokset ja kyselystä esiin nousseet harmitukset ja positiiviset asiat.

Katsaus kunnan taloustilanteeseen

Talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmi antoi katsauksen kunnan taloudellisesta tilanteesta ja totesi puheenvuorossaan kunnan talouden ohjauksen olevan jatkuvaa menojen ja tulojen epätasapainon kanssa elämistä. Kunta on investoinut voimakkaasti ja tulevia tarpeita kehittämisen osalta on paljon,  erityisesti kehätien hyödyntäminen ja uusi sosiaali- ja terveyskeskus.  

Palvelualueiden toiminnan esittelyt

Hyvinvoinnin palvelualueen toiminnasta kertoivat perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta rehtori Sanna Plit-Rehula sekä vapaa-aikapalveluiden ja erityisesti monipuolisten nuorisopalveluiden osalta vapaa-aikapäällikkö Marja Keisanen. Perusopetuksen osalta kuntalaisia kiinnosti mm. Hämeenkosken 5-6 luokkalaisten siirto Heinsuon kouluun. Sanna Plit-Rehula totesi, ettei tällaisia siirtosuunnitelmia tällä hetkellä ole.

Elinvoiman palvelualueen toiminnasta kertoi elinvoimajohtaja Heli Randell. Esillä olivat mm. rakennusvalvonnan aluejako ja kunnan yhteyshenkilöt. Elinvoimajohtaja kertoi myös vuoden 2019 suunnitelmista ja toiminnasta Hämeenkosken pitäjässä. Kunta panostaa kuluvana vuonna mm. uimarantojen pukukoppeihin, katuvalaistuksen uusimiseen sekä liikuntapaikkojen hoitoon. Lisäksi järjestetään Paasikiven muistomerkin pysäköinti sekä rakennetaan veneluiska Lannonrantaan. Elinvoimajohtaja kertoi myös Hämeenkosken palveluliikennepalveluiden kehittämisestä ja strategisesta yleiskaavasta. Panostus laavuun todettiin myönteiseksi asiaksi. Palautetta saatiin myös mm. palokunnan vedensaantiongelmista, josta kunta lupasi ottaa koppia.

Hämeenkosken kirjasto ja Seurala puhuttivat

Erikseen esiin nousivat myös Hämeenkosken Seuralan tulevaisuus ja kunnan rooli sekä Hämeenkosken kirjaston sijainti. Kari Kaivola yleisöstä korosti Seuralan tärkeyttä ja toivoi kunnan tukevan toimintaa. Ilpo Markkola puolestaan ehdotti, että kirjasto olisi jatkossa Seuralassa.

Vapaa-aikapäällikkö totesi kirjaston olevan tärkeä paikka. Seuralan osalta todettiin, että sen asema ja merkitys Hämeenkoskella on tiedostettu. Kunnan alueella on kymmenkunta seurantaloa, joita kehitetään kylien, yhdistysten ja seurojen voimin. Yhdenvertainen kohtelu on edellyttänyt tältä osin, nykyisin taloudellisesti vahvasti kuntaan nojaavan Seuralan osalta, sopimuksen irtisanomista. Sopimus päättyy kahden vuoden kuluttua. Kunta pyrkii tarjoamaan aktiivisesti työntekijätukea Seuralan liiketoiminnan kehittämiseen siten, että sen omaehtoista tulopohjaa voidaan kehittää.

Phhykyn edustajille sateli kysymyksiä palveluista

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelut kiinnostivat tilaisuudessa selvästi eniten ja kysymyksiä esitettiin Hykyn edustajille runsaasti. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää edustivat tilaisuudessa strategiajohtaja Timo Louna sekä ylilääkäri Risto Raivio. Timo Louna totesi, että yhtymä ja Hollolan kunta yhdessä pystyvät vaikuttamaan ihmisten asuin- ja elinolosuhteisiin. Louna totesi, että itse kunkin tulee kiinnittää huomiota itsensä kunnossa pitämiseen, jolloin myös tarve sote-palveluihin pienenee. Yhtymän tavoitteena on mahdollistaa kotiin tuotavien palveluiden avulla ihmisten asuminen mahdollisimman pitkään kotona. Lisäksi itseasiointi- ja etäasiointipalveluihin pyritään Hykyssä panostamaan. Kotona asumisen lisäksi panostetaan myös oikea-aikaisiin palveluihin.

Ikääntyvien ihmisten lukumäärä Hollolassa kehittyy yhtymän strategiajohtajan mukaan kasvaen siten, että joka vuosi tulee 100 asukasta lisää yli 75-vuotiaiden joukkoon ja puolestaan 30-40 yli 85 vuotiaiden joukkoon. Tämä kertoo siitä, missä Hyvinvointikuntayhtymän toiminnan painopiste tulee olemaan. Hämeenkosken alueen terveyspalveluiden osalta Timo Louna totesi, että pohdintaa on tehtävä koko Päijät-Hämeen näkökulmasta. Kiinteitä toimipaikkoja ei olla lisäämässä, mutta on syytä pohtia, miten palveluita jatkossa tullaan tarjoamaan.

Phhykyn Risto Ravio antoi katsauksen palvelusetelikokeilusta ja totesi, että valitettavasti valtakunnalliset ratkaisut vaikuttavat palvelun jatkumiseen.  Raivio totesi, että valinnanvapauskokeilu todennäköisesti tulee päättyessään lokakuussa valitettavasti aiheuttamaan ruuhkaa Salpakankaan terveysasemalla, mutta tähän pyritään varautumaan.  Hämeenkosken laboratoriopalvelut tai niiden puute Hämeenkoskella, sekä myös Linkun poistuminen aiheuttivat keskustelua. Kotihoitopalveluiden osalta annettiin myös positiivista palautetta, mutta vanhusten kotiin tuotavien ruokapalveluiden osalta peräänkuulutettiin yhdenvertaista palvelua koko kunnan alueella. Phhykyn osalta toivottiin lisäksi yhtä tuuttia, johon ottaa yhteyttä kun sote-palveluiden osalta kuntalaisilla on kysyttävää.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen toi myös terveiset kunnanhallituksesta ja totesi, että kunnanhallituksessa toivotaan syrjäisempien alueiden sote-palveluiden turvaamista palveluseteleiden avulla. Kunnanhallituksen jäsen Hannu Heikkilä puhui puolestaan liikkuvien palveluiden puolesta. Myös Hämeenkosken sote-palveluiden tiedottamisesta, PHHYKY:n nettisivuista ja sen parantamisesta ja valinnanvapauden päättymisestä saatiin kuntalaisten puheenvuorot. Lisäksi toivottiin otettavan mallia Lammilta tehokkaasta kuntalaisen kokonaisvaltaisesta sote-palvelusta.

Kiinnostavat aiheet venyttivät tilaisuuden päättymisen yliajalle

Valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemi kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta. Keskustelu oli niin aktiivista erityisesti Hykyn palveluiden osalta, että tilaisuus päätettiin vasta lähempänä puolta yhdeksää.

Julkaistu: 17.04.2019 14.25