Kuntalaistutkimus 2020: Hollolassa on hyvä asua ja elää

Takaisin

Hollolan kunta oli mukana Kuntaliiton Kuntalaistutkimuksessa, jossa kysyttiin touko-kesäkuussa 2020 kuntalaisten mielipiteitä omasta kunnastaan. Tutkimuksessa oli mukana 43 kuntaa.

Tutkimuksessa kysyttiin mm. ” Kuvittele tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä missä kunnassa tai kaupungissa on "hyvä asua ja elää”. Miten arvioisit nykyisen kotikuntasi sijoittuvan kilpailussa?” 

  • 80 % kyselyyn vastanneista hollolalaisista oli sitä mieltä, että Hollola sijoittuisi kilpailussa ”hyvin”
  • 16 % oli sitä mieltä, että ”ei hyvin-ei huonosti”
  • vain 4 % oli sitä mieltä, että ”huonosti”.

Tämä on erinomainen tulos. Vertailun vuoksi todettakoon, että 59 % vastaajista kaikissa tutkimuskunnissa arvioi oman kuntansa pärjäävän ”hyvin” kuntien välisessä kuvitteellisessa ”hyvä asua ja elää” -kilpailussa.

Kuntalaisten mielestä koko tutkimusaineistossa hyvä asuinympäristö, hyvät palvelut ja luonnonläheisyys ovat selkeästi tärkeimmät asiat hyvässä kotikunnassa.  Hollolassa oltiin samaa mieltä: kolmen tärkeimmän joukkoon valitsi vastanneista

  • 61 % luonnonläheisyyden
  • 56 % hyvät palvelut
  • 54 % hyvän asuinympäristön.

Klikkaa lisätietoja Kuntaliiton kuntalaistutkimuksesta

Julkaistu: 14.09.2020 12.26