Kuntalaistutkimus 2020 on vielä käynnissä - palautteesi on tärkeä

Takaisin

Mistä tutkimuksessa on kyse?

Hollolan kunta on yksi 43:sta kunnasta, jotka ovat päässeet mukaan Kuntaliiton toteuttamaan kuntalaistutkimukseen. Kyselyssä kysytään vastaanottajan käsityksiä omasta asuinkunnastaan ja sen tavasta hoitaa asioita. Samalla selvitetään, mitä vastaajat ajattelevat kunnallisista palveluista ja miten he osallistuvat kuntansa päätöksentekoon.

Kysely tarjoaa kunnille tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa alkusyksyllä 2020.

Vastausaika päättyy 30.6. 

Kysely on toimitettu viikolla 19 ja se on lähetetty kaikkiaan 30 500 täysi-ikäiselle kuntalaiselle eri puolella Suomea. Kuntakohtaiset otokset vaihtelevat 300:sta 2 000 henkilöön. Vastausaikaa on kesäkuun loppuun asti. Toivomme kyselyn saaneilta kuntalaisilta aktiivisuutta. Tällä hetkellä Hollolan vastausprosentti on 33 %.

Julkaistu: 15.06.2020 09.16