Kuntastrategia

Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymisvaltuusto hyväksyi 16.11.2015 kuntastrategian vuoteen 2025. Kuntastrategia linjaa toimialojen, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen toimintaa.

Strategiassa esitetään kunnan keskeiset tavoitteet ja kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toimenpiteet.

Visio:
Hollola on aktiivinen ja rohkeasti ratkaisuja etsivä kunta, jossa on hyvä elää ja yrittää

Keskeinen arvomme on vastuullisuus

Kriittiset menestystekijät ja osatavoitteet

  • Tasapainoinen talous
  • Hyvinvoiva kuntalainen ja toimivat peruspalvelut
  • Vetovoimainen kunta, kehittyvät elinkeinot ja työllisyys
  • Hyvinvoiva, osaava ja työstä innostunut henkilöstö