Kuntastrategia

Hollolan valtuusto hyväksyi 9.4.2018 kuntastrategian, joka ohjaa kunnan toimintaa ja päätöksentekoa vuoteen 2021 saakka. Strategiassa esitetään kunnan keskeiset tavoitteet ja kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toimenpiteet.

Tutki kuntastrategiaa.

Visio:
Juureva Hollola - paras kunta.

Keskeinen arvomme on vastuullisuus. Haluamme olla paras palveluissamme ja asuinpaikkana, yritysystävällisin ja paras kumppani tekijälleen. Tulevaisuus rakentuu valintojemme pohjalta ja toteutuu rohkeilla teoilla.

Kriittiset menestystekijät ja osatavoitteet

  • Tasapainoinen talous
  • Hyvinvoiva kuntalainen ja toimivat peruspalvelut
  • Vetovoimainen kunta, kehittyvät elinkeinot ja työllisyys
  • Hyvinvoiva, osaava ja työstä innostunut henkilöstö