Kuntastrategia

Uutta kuntastrategia valmistellaan keväällä 2018

Tutki ja kommentoi kuntastrategiaa

Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymisvaltuusto hyväksyi 16.11.2015 kuntastrategian vuoteen 2025. Kuntastrategia linjaa toimialojen, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen toimintaa.

Strategiassa esitetään kunnan keskeiset tavoitteet ja kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toimenpiteet.

Visio:
Hollola on aktiivinen ja rohkeasti ratkaisuja etsivä kunta, jossa on hyvä elää ja yrittää

Keskeinen arvomme on vastuullisuus

Kriittiset menestystekijät ja osatavoitteet

  • Tasapainoinen talous
  • Hyvinvoiva kuntalainen ja toimivat peruspalvelut
  • Vetovoimainen kunta, kehittyvät elinkeinot ja työllisyys
  • Hyvinvoiva, osaava ja työstä innostunut henkilöstö