Kuntastrategia luo perustan  yhä edistyksellisempään Hollolaan

Hollolan strategiatyöryhmä on kokoontunut tänä syksynä muutaman kerran ja luonut perustaa koko valtuuston kuntastrategian käsittelylle.  Vastuullisuus on Hollolan kuntastrategian keskeisin arvo.             

Vastuullinen päätöksenteko  tarkoittaa käytännössä taloudellisesti järkevää, eettistä, ympäristöystävällistä ja edistystä tukevaa asioiden hoitoa. Vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että yritysten on helppo kotiutua nopeasti  Hollolaan ja luoda puitteet työnteolle sekä yrittämiselle. Hyvin hoidettu kuntatalous luokin perustan laadukkaille kunnan palveluille. Ilman taloudellista vakautta ei kunnassamme olisi hyvinvointia eikä mahdollisuutta tukea kehitystä.          

Laadukkaiden sivistyspalveluiden tuottaminen on kuntatalouden kannalta keskeistä.  Kun  perusopetus ja päivähoito saavat riittävät resurssit palveluunsa, ei korjaavaa ja kalliimpaa erityisopetusta tai erityistä tukea tarvita enää enempää.  Kun henkilöstöä on riittävästi, voidaan tukea henkilöstön työssäjaksamista esimerkiksi päivähoitotyön parissa. Pienen lapsen keskeisin oppimistapa on vuorovaikutus. Siksi henkilöstöä on sivistyspalveluissa oltava riittävästi.

Toisinaan  palvelujen edistämisen edellytyksenä ei ole aina raha vaan tahtotila tehdä asioita paremmin. Tästä hyvänä esimerkkinä on kouluilla tapahtuva ylijäämäruoan myyminen eläkeläisille välittömästi kouluruokailujen jälkeen. Ylijäämäruoka haluttiin  Hollolassa saada käyttöön sen sijaan, että se olisi heitetty biojätteeseen. Toisena hyvänä edistysaskeleena pidän kunnassamme omatoimikirjaston käyttöönottoa, mikä tarkoittaa, että kirjastoa voidaan käyttää muulloinkin kuin virallisina aukioloaikoina. Vastaavia kokeiluja voitaisiin mielestäni tehdä esimerkiksi kuntosalipalvelujen kohdalla.  Tämäntyyppinen asioiden edistäminen vaatii tosin kaikilta virkamiehiltä ja luottamushenkilöiltä valppautta seurata muiden kuntien hyväksi havaittuja toimintamalleja. Erinomaisia ideoita  voidaankin tuoda  Hollolaan kokeiluun; rohkeasti kokeillen ja uusia toimintamalleja soveltaen. Jos kaikki tehdään aina samalla tavalla kuin ennen, ei edistystäkään  pääse tapahtumaan.

Luontoarvoja Hollolassa on runsaasti. Upeat ulkoilumaastot mahdollistavat aktiivisen liikkumisen erinomaisissa puitteissa jatkossakin. Liikuntareittien  ja luontonähtävyyksien (esimerkiksi Pirunpesä ja Kiikunlähde) viitoitusta tuleekin parantaa merkittävästi. Ympäristöystävällisyyden  tulee näkyä siinä, että jätteiden monipuolisia lajittelupisteitä on riittävästi eri puolilla kuntaa ja  lähiruokaan sekä kotimaiseen ruokaan satsataan. Lisäksi kevyenliikenteen verkostoa tulee rakentaa sinne, missä hyötykäyttäjiä on erittäin runsaasti. Tämä vaatii saumatonta ja aktiivista yhteistyötä ELY:n kanssa.           

Yksi konkreettinen tavoite kunnan virkistämiseen on se, että Hollolan pääkirjaston edessä sijaitseva tori saadaan eläväksi, ihmisten hyötykäyttöön. Asiaa voitaisiin edistää esimerkiksi sillä, että aluksi toripaikkoja voitaisiin lunastaa ilmaiseksi  käyttöön ja torimaksuja alettaisiin periä vasta sitten, kun tilaa torikauppiaille ei olisi enää riittävästi.

Lisäksi kehittämisen kohteina voisi olla yhteistyö Lahden kanssa esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisten kulttuurikortti-ideaa hyödyntäen.  On tärkeää, että nuorista kasvaa kulttuurilla itseään ruokkiva sukupolvi. Hyvinvointiin satsaaminen on järkevää ja luo puitteita henkisesti rikkaaseen elämään kaikille tasapuolisesti.  Ylikunnallinen yhteistyö on suuri mahdollisuus ja sen tulee perustua molemminpuoliseen hyötyyn ja  luottamukseen. Yhteistyö mahdollistaa parhaimmillaan poikkeuksellisen hedelmällisen win-win –asetelman.  Eikä se ole keneltäkään pois.

Kati Pölönen
Hollolan kunnanhallituksen jäsen
Hollolan strategiatyöryhmän jäsen
luokanopettaja  
Hollolan kirkonkylän Uskilasta