Kuntavaalien teemaesite julkaistu

Kategoria:
Takaisin

Kuntavaaleissa 2017 valitaan valtuutetut seuraavaksi nelivuotiskaudeksi päättämään Hollolan kunnan tulevaisuudesta.

Vaalibanneri

Tulevilla päättäjillä on suuri vastuu kuntapalvelujen uudistamisesta ja kuntataloudesta. Näistä haasteista on otollista käydä julkista keskustelua vaaleihin valmistauduttaessa. Hollolassa on laadittu Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti teemaesite, johon koottiin yhteenveto keskeisistä teemoista ja hankkeista.

Kuntavaaleissa on kyse läheisistä, jokaisen kuntalaisen arkea koskettavista oman paikkakunnan ja seudun asioista. Teemaesitteen yhtenä tavoitteena onkin, että keskustelu vaalien alla ohjautuisi kunnan kannalta tärkeisiin asioihin eikä keskustelu painottuisi liikaa valtakunnalliseen politiikkaan.

Vaalien alla käytävä ehdokkaiden ja kuntalaisten välinen keskustelu tulee suunnata pääasiassa oman kunnan ja seudun kehittämiseen. Eri ehdokasryhmät ja ehdokkaat painottavat omalla tavallaan vaaliteemoja, mutta kunnan laatima yhteenveto keskeisistä vireillä olevista asioista johdattaa keskustelun kunnan kannalta tärkeisiin asioihin ja luo perustaa tulevalle valtuustokaudelle.

Teemaesitettä jaetaan kaikille valtuustoehdokkaille, paikallisille tiedotusvälineille ja sitä on kuntalaisten saatavissa yhteispalvelupisteessä ja kirjastoissa. Myös erilaisissa tilaisuuksissa, kyläkokouksissa, asukasilloissa ja oppilaitoksissa koulutyön yhteydessä voidaan käsitellä laadittua yhteenvetoa. Näin tulee kunta asukkaillensa entistä tutummaksi ja tulevaisuus läheisemmäksi. Tällä tavoin herätetään myös kiinnostusta oman kunnan asioihin, peruspalveluihin ja arvoihin sekä kasvatetaan jatkuvaa osallistumista ja äänestysaktiivisuutta. Teemaesite osaltaan palvelee kuntastrategian linjauksia.

Katso teemaesite (pdf)

Julkaistu: 02.03.2017 14.28