Kuntavaalien tulos

Takaisin

Hollolan kunnanvaltuuston paikkajaot tulevalla valtuustokaudella 2021-2025 ovat:

Uusia valtuutettuja on 16 ja uudelleen valittuja 27.

Tästä linkistä valitut ja varavaltuutetut vertausluvuttain.

Hollolan kunnan äänestysprosentti oli 55,1. Äänestäneistä miehiä oli 54,8 % ja naisia 55,4 %.

Äänestysaktiivisuusprosentit äänestysalueittain:

Julkaistu: 22.06.2021 17.08