Kuntayhteistyösopimukset

Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

Kuntalain 109 §:n mukaan kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Sopimukset ovat pdf-tiedostoina:

Sopimus joukkoliikenteen toimivaltaisena lupaviranomaisesta toimimisesta; Lahden kaupunki ja sopijakunnat

Sopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta; Päijät-Hämeen jätelautakunta, 1.8.2021 alkaen Lahden seudun jätehuoltoviranomainen

Sopimus kuntien maaseutuviranomaispalvelujen järjestämisestä; Asikkalan kunta

Sopimus vammaispalveluiden ja sosiaali- ja kuntoutusalan ja erityisopetuksen palvelut; Eteva kuntayhtymä

Sopimus maakunnallinen suunnittelu- ja kehittämistyö sekä edunvalvonta; Päijät-Hämeen liitto

Sopimus sosiaali- ja perusterveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palveluista; Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Sopimus työterveyshuoltopalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä; Työterveys Wellamo Oy

Sopimus maatalousyrittäjien ja yrittäjien työterveyshuollon järjestämisestä; Työterveys Wellamo Oy

Sopimus toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämisestä; Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä

Sopimus kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä; Wellamo-opisto

Sopimus vedenhankinnasta; Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä

Sopimus jätehuollon hoitamisesta; Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Sopimus alueellisen pelastustoimen järjestäminen; Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Sopimus työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä; Hämeen TE-keskus, Kela ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Sopimus maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämisestä (MAL-sopimus), Lahden kaupunkiseutu