Kuntotien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos vireille

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma nähtävillä 6.10. - 4.11.2016

Hollola, Kartanon (06) kunnanosa.
Kuntotien aluetta koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut vireille.

Kaavoitettava alue rajoittuu lännessä Perhoslehdon asuinalueeseen, pohjoisessa Kuntotiehen, idässä Kumpulan asutukseen Purotien varrella ja eteläosissa Leipäläntiehen. Alueen pinta-ala on noin 6,8 ha, johon on tavoitteena kaavoittaa pientaloaluetta.

Asemakaavasta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 6.10. – 4.11.2016 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, tekninen lautakunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. Lisätietoja hankkeesta antaa kaavoittaja Maria Vanhala puh. 044 780 1353.

5.10.2016
Tekninen lautakunta

Nähtävillä olevat asiakirjat kaavan sivuilla. Katso aloitusvaihe. Linkki tästä.

Julkaistu: 05.10.2016 01.48