Kuntotien alueen asemakaavaluonnos nähtävillä 1.6.-30.6.2017

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Hollola, Kartanon (06) kunnanosa, Kuntotien aluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos.

Kaavoitettava alue rajoittuu lännessä Perhoslehdon asuinalueeseen, pohjoisessa Kuntotiehen, idässä Kumpulan asutukseen Purotien varrella ja eteläosissa Leipäläntiehen.

Asemakaavaluonnoksessa osoitetaan 21 omakotitonttia uuden katuyhteyden, Esa-Äijän tien varteen. Lisäksi kaavassa osoitetaan lähivirkistysalueita.

Asemakaavaluonnos ja asemakaavan muutosluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 1.6. – 30.6.2017 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, tekninen lautakunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. 

Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

 

31.5.2017
Tekninen lautakunta

Nähtävillä olevat asiakirjat löytyvät kaavan sivuilta. Katso kohta luonnosvaihe. Linkki tästä.

Julkaistu: 31.05.2017 03.35