Kuntotien asuinalue

Asemakaava numero 06-252

Kaavoitettava alue sijaitsee Kuntakeskuksen eteläpuolella Kartanon kunnanosassa. Suunnittelualue rajoittuu lännessä Perhoslehdon asuinalueeseen, pohjoisessa Kuntotiehen, idässä Kumpulan asutukseen Purotien varrella ja eteläosissa Leipäläntiehen. Kokonaisuudessaan alueen pinta-ala on noin 6,83 hehtaaria.

Asemakaavalla lisätään kunnan tonttitarjontaa kysytyltä Kartanon alueelta hyvien liikenneyhteyksien ääreltä, läheltä kuntakeskuksen palveluja. Suunnittelualue hyödyntää olemassa olevan infran verkostoja ja tiivistää nykyistä yhdyskuntarakennetta. Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa 10-20 omakotitonttia, mikä vastaa noin 27-55 uutta asukasta.

Aloitusvaihe

Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pidetään nähtävillä 6.10. - 4.11.2016

 

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä 1.6.- 30.6.2017

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Asemakaavaluonnos

Kaavaselostus

Luontoselvitys

 

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 5.10.-3.11.2017.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Asemakaavakartta

Selostus

 

Nyt:Hyväksytty

Elinvoimavaliokunta 21.11.2017 §37

Kunnanhallitus        27.11.2017 §130

Kunnanvaltuusto     11.12.2017 §52

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet