Kuntotien asuinalueen asemakaavaehdotus nähtävillä 5.10.-3.11.2017

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Kartanon (06) kunnanosan, Kuntotien asemakaava ja asemakaavan muutos.

Suunnittelualue rajoittuu lännessä Perhoslehdon asuinalueeseen, pohjoisessa Kuntotiehen, idässä Kumpulan asutukseen Purotien varrella ja eteläosissa Leipäläntiehen. Kokonaisuudessaan alueen pinta-ala on noin 6,7 hehtaaria. Asemakaavalla osoitetaan alueelle 21 omakotitonttia.

Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 5.10. -3.11.2017 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella:
Hollolan kunta, Elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa hankekaavoittaja puh. 044 780 1358.

4.10.2017
Elinvoimavaliokunta

Nähtävillä olevat asiakirjat löytyy kaavan sivuilta. Katso ehdotusvaihe. Linkki tästä.

Julkaistu: 04.10.2017 03.12