Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua, joka on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille, joilla on vaikeuksia löytää omaa paikkaansa työmarkkinoilla tai jotka tarvitsevat muuten enemmän tukea työllistymiseensä.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on avata pitkään työttöminä olleille väylä suoraan työhön tai ensiksi työvoimahallinnon ensisijaisiin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja sen jälkeen työhön. Toinen tavoite on parantaa toimintaan osallistuvan asiakkaan elämänhallintakykyä.

Työtoiminta voi luoda väylän työelämään, auttaa toimintakyvyn palauttamisessa tai jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitämisessä. Tavoitteena on estää pitkään jatkuvan työttömyyden kielteiset vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn.

Toiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (1.9.2001). Laki velvoittaa kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston ja asiakkaan laatimaan yhdessä aktivointisuunnitelman, jossa määritellään asiakkaan palvelutarve.

Järjestäminen

Kuntouttava työtoiminta toteutetaan henkilölle laaditun aktivointisuunnitelman mukaisesti siten, että se on työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan työkykyä tukevaa ja edistävää. Työtoiminta ei tapahdu työsuhteessa eikä sillä saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. Aktivointisuunnitelman tekevät sosiaalityöntekijä ja TE-toimiston asiantuntija yhdessä asiakkaan kanssa.

Työtoimintaa voidaan järjestää vähintään kolmen kuukauden mittaisissa jaksoissa, 1-4 päivää viikossa, vähintään 4 tuntia kerrallaan. Työtoiminnan aikana asiakkaalle maksetaan työttömyysetuus ja kulukorvaus.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työpajoilla ja kunnan omassa toiminnassa.

Ohjaus kuntouttavaan työtoimintaan tapahtuu sosiaalipalveluiden tai TE-toimiston kautta.

Lisätietoja kuntouttavasta työtoiminnasta paikallisesta TE-toimistosta.