Kutsu kuulemistilaisuuteen Hollolan kunnan palveluverkkoesityksestä

Kategoria:
Takaisin

Hollolan kunnan vuoden 2020 talousarviovalmistelun yhteydessä on valmisteltu palveluverkkoesitystä. Palveluverkkoesityksen taustalla on Hollolan kunnan talouden ja sen tasapainottamiseen liittyvä arviointi tarvittavista toimenpiteistä tilanteessa, jossa kunnan tilinpäätösennuste on negatiivinen.

Syntyvyyden nopea aleneminen, oppilasmäärien merkittävä vähenemä 2020-2025 (n. 500 lasta), ikääntyminen ja veronmaksajien määrän väheneminen, ovat lisäämässä talouden epätasapainoa tulevina vuosina. Tähän liittyen valtuusto antoi kesäkuussa 2019 toimeksiannon palveluverkkotarkastelusta. Hyvinvointivaliokunta ja elinvoimavaliokunta ovat toimeksiannon pohjalta tehneet palveluverkkotarkastelua oppilasmäärien, kiinteistöjen sekä strategisen yleiskaavan pohjalta.

Viranhaltijavalmistelussa on valmisteilla palveluverkkoesitys, jossa lähtökohtana on, että palveluverkkoa supistetaan nykyisestä. Palveluverkon osalta on arvioitu koko kunnan palveluverkkoa kokonaisuutena huomioiden oppilasvähenemät ja tiedossa olevat investointitarpeet. Valmisteilla olevassa esityksessä palveluverkkoa esitetään supistettavan vaiheittain oppilasmäärien aleneman mukaisesti seuraavasti:

 

•         1.8.2020 Paimelan päiväkodin ja koulun toiminta yhdistettäisiin Kalliolan päiväkotiin ja kouluun ja Paimelan koulu lakkaa.

•         1.8.2020 Hiekkalinnan päiväkodin toiminta yhdistettäisiin Salpakankaan päiväkotiin ja päiväkoti lakkaa.

•         1.8.2022 Hälvälän koulun toiminta yhdistettäisiin Salpakankaan ja Tiilikankaan koulujen yhteyteen ja Hälvälän koulu lakkaa.

•         1.8.2025 Tiilikankaan koulun toiminta yhdistettäisiin Salpakankaan koulun yhteyteen ja Tiilikankaan koulu lakkaa.

 

Ratkaisulla pyritään saamaan 1,5M€ vaikutukset käyttötalouteen vuoteen 2025 mennessä. Esityksen lähtökohtana on, että opetuksen tasoon ja sen resurssointiin ei puututtaisi. Asiaa on esitelty kuulemistilaisuuksissa Kalliolan koulussa 28.10.2019 ja Tiilikankaan koulussa 30.10.2019. Lokakuussa pidettyjen kuulemistilaisuuksien palautteen pohjalta esittelyä on täsmennetty kunnan kokonaistaloudellisten vaikutusten osalta. Tähän perustuen järjestetään uudet kuulemistilaisuudet, jotka pidetään Kalliolan koululla maanantaina 27.1.2020 klo 17 – 19 ja Tiilikankaan koululla keskiviikkona 29.1.2020 klo 17-19. Tämän lisäksi asiasta voi antaa lausunnon kirjallisesti hyvinvointivaliokunnalle 30.1.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi tai Hyvinvointivaliokunta Virastotie 3, 15870 Hollola. Asiasta aiemmin annetut lausunnot sekä kommentit ovat valmisteluaineistossa mukana ja niitä ei tarvitse toimittaa uudelleen.

Asian valmistelu etenee kuulemiskierrosten jälkeen valiokunnalle ja esityksestä lopulta päättää Hollolan kunnanvaltuusto kokouksessaan 17.2.2020.

 

Matti Ruotsalainen

Hyvinvointijohtaja

Hollolan kunta

Julkaistu: 13.01.2020 15.18