Kuulutus maa-aineslupahakemus Rudus Oy, Jarvalan kylä, kiinteistöt Rehula ja Kangas

Kategoria:
Takaisin

Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

HAKIJA: Rudus Oy, PL 42, 00381  Helsinki 

KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE: Hollolan kunta, Jarvalan kylä, kiinteistö Rehula RN:o 1:151 (98-409-1-151)  ja Kangas RN:o 3:64 (98-409-3-64).

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Ottamisalueen pinta-ala on 17,7 hehtaaria ja haettu kokonaisottomäärä 1 168 000 m3 soraa, hiekkaa ja kalliota. Lupaa haetaan 15 vuodeksi. Ottoalue sijaitsee Kukonkoivun-Hatsinan (0409851) I-luokan pohjavesialueella. Lupa korvaisi alueella tällä hetkellä voimassa olevat kaksi maa-aineslupaa. Rudus Oy hakee maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.   

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

Kunnanvirasto on suljettu 2.7. - 29.7.2018. Nähtävillä olevien kuulutusasiakirjojen lukemisesta sulkuaikana voi sopia etukäteen kunnan kirjaamon kanssa, klo 9-15, p. 044 780 1364.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 31.5.–31.7.2018.

KUULEMINEN: Kiinteistön naapureille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

MENETTELY: Mahdolliset muistutukset on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 31.7.2018 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

LISÄTIETOJA: ympäristösihteeri Kirsi Järvinen, p. 044 780 1439 

Hollolassa 31.5.2018

Valvontajaosto