Kuulutus maa-ainesten ottamisesta, Mieholan kylä

Kategoria:
Takaisin

ASIA: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

HAKIJA: Riikonen Anne 

KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE: Hollolan kunta, Hämeenkosken pitäjä, Mieholan kylä, kiinteistö 283-415-8-47 (Harjula)

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Ottamisalueen pinta-ala on 0,8 ha ja haettu kokonaisottomäärä 18 100 m3 soraa ja hiekkaa. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Alueella on käynnissä olevaa maa-ainestenottotoimintaa, jolle on Hämeenkosken kunnanhallituksen myöntämä maa-ainestenottolupa (voimassa 15.1.2019 saakka).

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan asiointipiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 5.11.-5.12.2018.

KUULEMINEN: Kiinteistön naapureille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

MENETTELY: Mahdolliset muistutukset on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 5.12.2018 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

LISÄTIETOJA: vs. ympäristötarkastaja Jenna Kenttä, p. 044 780 1438

 

Hollolassa 2.11.2018

VALVONTAJAOSTO

                                                                                      


 

 

 

Julkaistu: 05.11.2018 10.06