Kuulutus Maantien 2956 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kirkkotie- Pyhäniementie, Hollola

Kategoria:
Takaisin

Tiesuunnitelma Maantien 2956 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kirkkotie – Pyhäniementie, Hollola pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 27.9.-26.10.2018 välisen ajan Hollolan kunnan yhteispalvelupiste Piipahluksessa, kunnanviraston 1. kerros (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §). Kyseessä on tiesuunnitelman muutos v. 2009 laadittuun suunnitelmaan. Tämä tiesuunnitelma ei koske Pyhäniemen kartanon kohdan asemakaavassa kaduksi merkittyä osuutta (suunnitelman paaluväli 1980-2627).

Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänä oloaikana yllämainitussa paikassa. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kunnalle kirjallisesti ennen nähtävänä oloajan päättymistä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §) osoitteella Hollolan kunta/kirjaamo, PL 66, 15871 Hollola.

Julkaistu: 27.09.2018 00.01