Kysely hulevesistä

Takaisin

Alikulun hulevesitulva

Hulevesikyselyssä kerätään kokemuksia hulevesien hallinnan onnistumisista, tarpeista ja riskipaikoista Hollolassa.

Hulevesillä tarkoitetaan rakennettujen alueiden sade- ja sulamisvesiä sekä perustusten kuivatusvesiä. Hulevettä muodostuu esimerkiksi katoilta ja päällystetyiltä piha- ja katualueilta.

Hollolan kunta on laatimassa hulevesien hallintasuunnitelmaa. Toimenpiteiden kohdentamiseksi ja tarpeellisten toimenpiteiden kartoittamiseksi on avattu kysely kuntalaisille ja muille kiinnostuneille. Kyselyssä kerätään kokemuksia hulevesien hallinnan onnistumisista, tarpeista ja riskipaikoista. Vastaamalla kyselyyn voit antaa arvokasta tietoa suunnitteluun, vaikuttaa toimenpiteisiin ja niiden kohdentamiseen. Suunnitelman luonnoksesta järjestetään asukastilaisuus ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kysely on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ja siihen voi vastata tästä linkistä hulevesikyselyyn.

Toivomme, että saamme vastauksenne kyselyyn viimeistään 11.8.2021. 

Lisätietoja: https://www.hollola.fi/hulevedet

Julkaistu: 10.06.2021 18.10