Kysely kuntalaisille kuntaliitoksesta ja kunnan palveluista

Kategoria:
Takaisin

Kuntaliitoksen toteutumisesta on raportoitu kunnanhallituksessa 15.4.2019. Kunnanhallitus on päättänyt merkitä tiedoksi ja hyväksynyt selvityksen yhdistymissopimuksen täytäntöönpanosta, yhdistymisavustuksen käytöstä sekä valtuutetuille lähetetyn kyselyn tuloksista. Lisäksi kunnanhallitus antoi tehtäväksi teettää ulkopuolisen arvioinnin yhdistymisen asianmukaisen toteutuksen varmistamiseksi ja kuntalaiskyselyn toteuttamiseksi.

Kysely käynnissä, myös puhelinhaastatteluja kesäkuussa

Ulkopuolinen arviointi on käynnistetty kuntalaiskyselyllä 15.5.2019.

Kunta haluaa kuulla mielipiteitä keskeisistä kuntaliitokseen liittyvistä asioista. Kyselyssä keskitytään asioihin ja palveluihin, joihin kuntaliitos on vaikuttanut tai voinut vaikuttaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle 1.1.2017. Sote asioita hoidetaan Kuntayhtymässä eikä kunnassa ja niiden vaikutuksia ei arvioida tässä kyselyssä.

Kuntalaisten mielipiteet ovat tärkeitä. Kyselyyn vastaaminen kestää keskimäärin noin 15 minuuttia.

Tulokset käsitellään anonyymisti ja niistä laaditaan kooste. 

Kysely on auki 15.5.2019- 10.6.2019 ja se löytyy verkosta osoitteesta

https://fi.surveymonkey.com/r/hollola

Kyselyyn on mahdollista vastata myös paperilla. Kyselylomakkeita löytyy kirjastosta.

Kyselyn lisäksi tullaan kesäkuussa toteuttamaan myös puhelinhaastatteluja n. 200 kuntalaiselle.

Osallistuneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja. Jos haluaa osallistua arvontaan, tulee tällöin antaa myös yhteystiedot. Kyselyn tulokset käsitellään anonyymisti.

Raportointi kunnanhallitukselle kesäkuussa

Kyselyn, haastattelujen ja muun aineiston pohjalta laaditaan ulkopuolisen asiantuntijan lausunto kuntaliitoksen toteuttamista koskien. Kunnanhallitukselle arvioinnista raportoidaan kesäkuun loppuun mennessä.

Kyselyn ja puhelinhaastattelujen toteutuksesta vastaa Hallintoakatemia. Yhteyshenkilönä toimii Tuuli Tarukannel.

Tuuli Tarukannel
puh. 045 612 5664
tuuli.tarukannel@hallintoakatemia.fi

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja,
konsernipalveluiden palvelualuejohtaja
Hollolan kunta

Julkaistu: 17.05.2019 13.06