Laadukkaampaa tietoa – parempia päätöksiä

Takaisin

Päijät-Hämeen kunnat lähtivät yhteistyössä kehittämään parempaa olemassa olevan tiedon hyödyntämistä johtamisessa, ennakoinnissa ja päätöksenteossa.

Tiedolla johtaminen

Käytännössä tiedolla johtamiselle tarkoitetaan tässä kuntien eri tietojärjestelmiin kertyvän tiedon suunnitelmallista ja reaaliaikaista yhdistämistä ja hyödyntämistä kunnan päätöksenteossa. Haastekerrointa lisää se, että kaikki tarvittava tieto ei ole kunnan omissa järjestelmissä, vaan osaksi esim. kuntayhtymien järjestelmissä. Reaaliaikainen eri lähteistä yhdisteltävä tieto parantaa ennakointia ja varautumista muutoksiin.

Pilotoidaan ilmasto- ja ympäristötyöhön liittyvällä tiedolla

Tiedolla johtamisen kokonaisuutta lähestytään kunnissa pilottien kautta. "Monivuotiseen kokemukseemme pohjautuen olemme varmistuneet siitä, että tiedolla johtamista kannattaa kehittää osakokonaisuuksittain, kunhan kokonaistarve pidetään kirkkaana mielessä. Näin tullaan tekemään tässäkin hankkeessa", iloitsee yhteistyökumppanin edustaja Hanna Ikkala Oiwa Solutionilta.

Yksi merkittävä pilotti tulee olemaan ilmasto- ja ympäristötyöhön liittyvän tiedon ja tiedon tarpeen kartoittaminen. Pilotti tukee myös Resurssiviisas -kunta ajattelua. Resurssiviisaat kunnat edistävät hiilineutraaleja toimintamalleja ja kiertotaloutta ja pyrkivät kestävään hyvinvointiin. Muita pilottikohteita ovat mm. kuntalaisten hyvinvointi, työllisyyspalvelut ja osaamisen johtaminen kuntaorganisaatioissa.

Pilotoinnissa haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin. Mistä pilottiin liittyvät tiedot saadaan ja missä muodossa? Voidaanko uutta teknologiaa hyödyntää tietojen keruussa yli kuntarajojen? Miten tietoa voidaan helposti jakaa kuntalaisille ja muille tiedoista kiinnostuneille?

"Hollolan kunnan tavoitteena on saada tiedon maksimaalinen hyödyntäminen osaksi jokapäiväistä tekemistä. Samalla pyritään lisäämään läpinäkyvyyttä kunnan toimintaan, etenkin kuntalaisten ja yritysten suuntaan”, toteaa Hollolan kunnan tietohallintopäällikkö Vesa Huttunen.

Ei tuurilla vaan tiedolla -hanke on Valtiovarainministeriön Digikannustinavustusta saanut kuntien yhteishanke, jossa ovat mukana Heinola, Orimattila, Asikkala ja Hollola kumppaninaan Oiwa Solutions Oy ja Innolink Research Oy. Tulokset mallinnetaan muiden kuntien käyttöön yhteentoimiva.suomi.fi sivustolle. Hanke jatkuu marraskuulle 2021.

Lisätietoja

Tietohallintopäällikkö Vesa Huttunen, Hollolan kunta, hankkeen projektipäällikkö, vesa.huttunen@hollola.fi, 044 7801 205

Julkaistu: 05.10.2020 14.20