Laaja tyytyväisyys kuntaliitokseen

Kategoria:
Takaisin

Rypsipelto

Hollolan ja Hämeenkosken valtuustot tekivät 26.1.2015 kuntaliitospäätökset. Tämän jälkeen 1.1.2016 toteutuvan kuntaliitoksen osalta on käynnistetty yhdistymisen täysimittainen valmistelu. Yhdistymishallitus on kokoontunut kahdeksan kertaa, yhdistymisvaltuusto kerran. Yhdistymishallituksella on ollut kaksi seminaaria ja yhdistymisvaltuustolla yksi.

Yhdistymisvaltuustolle (64 jäsentä) suunnattu kysely yhdistymisvalmistelusta toteutettiin syyskuussa. Kyselyyn vastasi 35 luottamushenkilöä eli vastausaste oli n. 55 %.

Kyselyn pohjalta on vedettävissä seuraavankaltaisia johtopäätelmiä:
Laaja tyytyväisyys vallitsee edelleen kuntaliitoksesta (päätös). Liitospäätöksen toteutus on edennyt sovitun mukaisesti ja vastannut odotuksia. Prosessin ammatillinen ja poliittinen johtaminen on ollut onnistunutta. Yhteistyö luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa on sujunut. Valmistelu on koettu myönteisenä ja molempien kuntien tarpeet on otettu siinä hyvin huomioon.
Talouden osalta selkeä viesti on lisäponnistelujen puolesta. Tehty sopeuttamistyö saa vahvan tuen, mutta myös jatkon osalta taloustasapainoa halutaan ylläpitää tarvittaessa kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Kehittämistä koetaan olevan eniten viestinnässä kuntalaisille ja henkilöstölle, osin myös luottamushenkilöille. Toiminnan uudistamiseen ja henkilöstöresurssien hyödyntämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota samoin parhaiden käytäntöjen omaksumiseen.

Kyselyä käsitellään yhdistymisvaltuuston seminaarissa 8.10.2015.

Hollolassa 30. syyskuuta 2015
Päivi Rahkonen
Hollolan kunnanjohtaja
044 780 1400

Julkaistu: 02.10.2015 13.29