Laajoja asioita etenee linjattavaksi

 

Paljon on keskeisiä linjattavia asioita pöydällä, joista päättää valtuusto kokouksessaan 9.4.2018.

Kuntastrategian toinen kuulemiskierros on parhaillaan käynnissä. Strategialuonnoksessa visio on ”Juureva Hollola-paras kunta”, mikä syntyi lokakuun valtuustoseminaarin tuloksena.

 ”Paras kunta” tavoitetta on pureksittu ohjausryhmässä sen hahmottamiseksi, mitä oikeasti ja aidosti tavoitellaan ja miten tämä ”paras” määritellään. Lähtökohdaksi on otettu kunnan tuleva rooli ilman sotea. Maakunnan parhaita halutaan olla lapsiperhepalveluissa, yritysalueissa ja yritysystävällisyydessä, asumisympäristössä ja asiakaspalvelussa. Tavoitteiden saavuttamista tukevat hyvinvoiva henkilöstö ja tasapainoinen talous.

 Tavoitteet on asetettu korkealle; ponnistelua ja kehittämistä edellyttäviä.

Hyvinvointiaseman kaavamuutos ja rakennussuunnittelu on käynnistymässä. Samaan aikaan pohditaan kunnanviraston kohtaloa.

 40 vuotta täyttävän kunnanviraston sisäilmaongelmat ovat kumuloituneet tyypillisellä tavalla nopeasti kiinteistön elinkaaren loppuvaiheessa. Laajaa 13 milj. euron peruskorjausta ei voida pitää järkevänä tilanteessa, missä tiloista vain alle puolelle on tiedossa käyttöä.

 Elinvoiman näkökulmasta kunnan tulisi hakea ensisijaisesti sellaista ratkaisua, millä lisätään kuntakeskuksen vetovoimaa; asumista ja työpaikkoja, kunnanviraston ratkaisu voi olla osana näin synnytettävää investointiratkaisua.

Hämeenkosken kiinteistöratkaisut, neljän kiinteistön myyntiä koskeva päätös etenee myös valtuustokäsittelyyn.

Kunta on siirtänyt järjestämisoikeutensa sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle. Tämä tarkoittaa, että yhtymä vastaa kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista eikä kunnalla ole enää ohjaus- tai päätösvaltaa näihin palveluihin tai niiden sijoitteluun. Vastaava tilanne on käsillä kaikilla kunnilla 1.1.2020 lukien, jos/kun sote-uudistus etenee.

Hämeenkoski uhkaa jäädä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän linjauksen pohjalta ilman lähiterveyspalveluja. Kunta pyrkii oman päätöksenteon piiriin kuuluvalla vallalla aikaansaamaan yksityisen toimijan kiinnostusta ja ankkuroitumisen Hämeenkoskelle, jotta alueen asukkailla on olemassa myös lähipalvelun valintamahdollisuus.

Kuulemis- ja keskustelutilaisuus aiheeseen liittyen järjestetään Hämeenkosken Seuralassa 15.3.2018 klo 18.00.

Kierrätyspuistoadressia käsitellään myös valtuustossa. Yli 1800 asukkaan allekirjoittama adressi otetaan vakavasti ja käsittelyn yhteydessä vastataan keskeisimpiin huoliin;  melua, pölyä yms. haittoja aiheuttavat toiminnat tulee rajata ja sijoittaa varattavalle alueelle siten, etteivät ne muodosta asutukselle merkittävää häiriötä. Yhdyskuntajätettä (haisevaa kotitalousjätettä) ei sijoiteta alueelle.

Helmikuun valtuustokokous oli lehdistöuutisoinnin mukaan cooperintestin mittainen. Veikkaan, että huhtikuun valtuusto tulee olemaan huomattavasti pidempi. Ainakin asiat ovat tärkeitä, merkittäviä ja laajavaikutteisia.

 

Hollolassa 22. helmikuuta 2018

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 22.02.2018 15.48