Lahden eteläisen kehätien Lahden pään urakan allianssitarjoajat valittu

Kategoria: Kadut ja tiet
Takaisin

Liikennevirasto valitsi osallistumishakemusten perusteella neljä tarjoajakonsortiota, joilta se pyytää tarjoukset Lahden eteläisen kehätien Lahden pään, eli hankeosan 1B, toteutuksesta.

Hankeosa toteutetaan allianssimallilla. Valitut tarjoajat ovat:

  • LEKA-12, jonka muodostavat Destia Oy, A-Insinöörit suunnittelu Oy sekä Saarnio & Riekkola Oy
  • LATU, jonka muodostavat Lemminkäinen Infra Oy ja WSP Finland Oy
  • VALTARI, jonka muodostavat Skanska Infra Oy ja Pöyry Finland Oy
  • VT12 LATU, jonka muodostavat YIT Rakennus Oy, Sito Finland Oy sekä Ramboll Finland Oy 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuden rakentaminen toteutetaan kolmena kokonaisuutena. Hankeosa 1B, joka alkaa Okeroisten eritasoliittymän länsipuolelta ja päättyy hankealueen rajalle Kujalaan, on teknisesti haastavin kokonaisuus.

”Aloitamme neuvottelut kaikkien neljän tarjoajaosapuolen kanssa. Ensimmäisen neuvottelukierroksen jälkeen kaksi parasta konsortiota jatkaa tarjouskilpailussa. Lopullinen allianssikumppanin valinta ajoittuu kesäkuun loppupuolelle, ja allianssin kehitystyö on tarkoitus käynnistää elokuussa”, sanoo projektipäällikkö Janne Wikström Liikennevirastosta. 

Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Mallissa tilaajalla ja tuottajilla on yhteinen organisaatio, toimitilat ja tavoitteet sekä yhdessä hyväksytty tavoitekustannus. Kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken. Riskit ja hyödyt jaetaan kaikkien osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa.

Hankekokonaisuuden kaksi muuta osaa ovat hankeosa 1A, joka alkaa hankealueen rajalta Soramäestä ja jatkuu Okeroisten eritasoliittymän itäpuolelle sekä hankeosa 2 eli maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

  

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projekti-insinööri Juha-Pekka Hämäläinen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3563,

juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

 

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

 

Tilaa hankkeen uutiskirje

Seuraava uutiskirje ilmestyy kesä-heinäkuussa 2017.

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.

Julkaistu: 30.03.2017 12.12