Lahden kehätien Hollolan pään valmistelevat työt käynnistyvät

Kategoria: Kadut ja tiet
Takaisin

Destian ST-urakka

Liikenneviraston tiedote julkaistu 13.2.2018 klo 12.02


Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuden Hollolan pään urakan valmistelevat työt ovat käynnistymässä lähes kaikissa hankkeeseen sisältyvissä kohteissa. Valmistelevat työt eivät aiheuta muutoksia liikennejärjestelyihin.

Kehätien Hollolan pään urakassa valtatie 12 parannetaan uudessa maastokäytävässä Soramäen ja Okeroisten välillä kaksikaistaiseksi. Lisäksi rakennetaan eritasoliittymät Soramäkeen, Nostavaan ja Okeroisiin. Hankeosaan sisältyy myös 18 sillan rakentaminen. Näistä suurimmat ovat Vähäjoen ja Luhdanjoen laaksosillat. Rakentamisen toteuttaa Destia Oy.

Valmistelevat työt, jotka eivät vaikuta liikennöitäviin väyliin, käynnistyvät seuraavasti:

Viikolla 7 käynnistyvät laaksosiltojen valmistelevat työt

Valmistelevat työt lähtevät ensimmäiseksi käyntiin Vähäjoen ja Luhdanjoen tulevien laaksosiltojen läheisyydessä, joissa aloitetaan viikolla 7 koekuoppien kaivaminen siltojen päätyihin. Yhdestä kolmeen metrin syvyisten koekuoppien avulla varmistetaan, että pohjatutkimusten tulokset pitävät paikkansa. Lisäksi rakennetaan työmaatie Lintulantieltä tulevalle Luhdanjoen sillalle. Patiokalliolla tehdään kallionkuorintaa tulevan tielinjan alueella ja valmistellaan työmaateitä.

Viikoilla 8 ja 9 tehdään työmaatukikohtia

Soramäen tulevan eritasoliittymän alueella aletaan valmistella työmaateitä sekä työmaatukikohtaa kantatien 54 varressa sijaitsevan hiekkasiilon läheisyyteen viikolla 8. Viikolla 9 on vuorossa Kuusenalantien työmaatukikohdan rakentamisen käynnistäminen lähelle Nostavantien eritasoliittymää. Liittymän alue on laaja, ja se toimii alkuvaiheessa varastokenttänä. Myöhemmin siitä tehdään Nostavan risteyssillan työmaatukikohta.

Alkuvaiheessa työmaatukikohdat toimivat lähinnä tavaroiden varastointipaikkoina, mutta myöhemmin hankkeen edetessä tukikohdista löytyvät myös muun muassa työntekijöiden sosiaalitilat ja toimistotilat  sekä erilaiset turvallisuuteen liittyvät välineet.

Viikolla 10 aloitetaan koepaalutukset

Koepaalutuksia tehdään Okeroisten tulevan eritasoliittymän alueella sekä Luhdanjoen itäpuolella. Koepaalutusten alkamisesta tiedotetaan hyvissä ajoin alueen asukkaita, ja lisäksi tehdään kiinteistökatselmukset asukkaille sopivaan aikaan.

Lisätiedot:                                                                                                                                             

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3563, juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi 

Työpäällikkö Pekka Nissinen, Destia Oy, puh. 040 559 9823, pekka.nissinen@destia.fi

Seuraa hanketta:
www.liikennevirasto.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke
www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
Tilaa hankkeen uutiskirje
 
Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta ne käynnistyvät keväällä 2018.

Julkaistu: 13.02.2018 15.18