Lahden seudun kierrätyspuiston YVA loppusuoralla – kaavatyö jatkuu

Takaisin

Lahden seudun kierrätyspuisto -hankkeen tammikuussa 2019 aloitettu ympäristövaikutusten arviointi -prosessi YVA on nyt loppusuoralla. Vaikutusarvioinnissa kertynyttä materiaalia viimeistellään parhaillaan, ja Hämeen ELY-keskus saa joulun alla luettavakseen YVA-selostuksen liitteineen. Yleisön nähtäville tämä Sweco Ympäristö Oy:n ja Vahanen Environment Oy:n laatima tietopaketti tulee tammikuussa 2020. Kuulemisajan jälkeen YVA-menettely päättyy ELY-keskuksen antamaan loppupäätelmään keväällä 2020.

- "Kierrätyspuiston tuleva sijainti ei kuitenkaan selviä vielä vuoteen", kertoo Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) kehityspäällikkö Antti Leiskallio.

YVA on tuottanut jokaisesta vaihtoehtoisesta alueesta merkittävää tietoa kierrätyspuistoa koskevia päätöksiä varten, niin tulevaa sijaintipäätöstä kuin sitä seuraavia kaava- ja lupasuunnitelmia koskien. 

- "Työn aikana toteutetuissa asukaskyselyssä ja vuorovaikutustilaisuuksissa kiertotaloutta ja kierrätystä pidetään tärkeänä. Voidaankin todeta, että on selkeä käsitys siitä, että kiertotalouteen ja kierrätykseen erikoistunut teollinen alue tarvitaan Päijät-Hämeeseen. Päätöksenteon hankaluus onkin vain siinä, missä alueen tulisi sijaita", kiteyttää Leiskallio.

Kierrätyspuiston toiminnot tullaan aikanaan sijoittamaan noin 100 – 150 ha alueelle. Kaavoituksen osalta hanke edellyttää kuitenkin ensin muutoksia lainvoimaisessa maakuntakaavassa. YVA-selostuksen rinnalla julkaistava valmisteluvaiheen kaavakartta sisältää aluevarausluonnoksen jokaiselle neljälle vaihtoehdolle. Siinä missä PHJ:n urakka YVA-hankevastaavana keväällä päättyy, jatkuu vaihemaakuntakaavatyö Päijät-Hämeen liitossa vielä noin vuoden verran. Kierrätyspuiston sijainnin mahdollistava päätös tehtäneen maakuntavaltuustossa joulukuussa 2020, kun päätettäväksi tuodaan yksi alue vaihemaakuntakaavaehdotuksessa. Kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi alkuvuodesta 2021, jos päätöksestä ei valiteta.

- "Päivitetty maakuntakaava antaa kierrätyspuiston perustamiselle mahdollisuuden. Lopullisen päätöksen hankkeen toteuttamisesta tekee kuitenkin asianomainen kunta, eli tässä tapauksessa Hollolan tai Orimattilan valtuusto", Päijät-Hämeen liiton aluesuunnittelujohtaja Riitta Väänänen täsmentää.

Mikäli maakuntakaavan mukainen kunta näyttää hankkeelle vihreää valoa, on edessä vielä monta kaavoitus- ja suunnitteluvaihetta, ennen kuin alueen rakentaminen voi alkaa. Rakentamiselle vaaditaan myös erilliset luvat. Lisäksi alueelle sijoittuvien toimijoiden tulee hakea jätteenkäsittelytoiminnoille ympäristöluvat. Kierrätyspuiston toiminta alueella voisi alkaa arviolta 5 – 10 vuoden kuluttua.

Ennen päätöksiä asukkaat voivat osallistua hankkeeseen monin tavoin. Kierrätyspuiston YVA-selostus ja vaihemaakuntakaavaluonnos ovat nähtävillä alkuvuonna 2020 Päijät-Hämeen alueen päälehdissä julkaistavan kuulutuksen mukaisesti. Nähtäville laitetaan aikanaan myös vaihemaakuntakaavaehdotus, samoin kuin kuntakaavoituksen eri vaiheet.

Kierrätyspuiston YVAn ja kaavoitusten vaiheet (pdf.-liite).

Kuva: Yleiskarttakuva suunnittelualueiden sijainnista.

Lisätietoja antaa:


Lahden seudun kierrätyspuiston YVA
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, kehityspäällikkö Antti Leiskallio, puh. 050 324 7427, antti.leiskallio@phj.fi

 

Vaihemaakuntakaavatyö
Päijät-Hämeen liitto, aluesuunnittelujohtaja Riitta Väänänen, puh. 040 531 7628, riitta.vaananen@paijat-hame.fi

 

 

Julkaistu: 25.11.2019 10.18