Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-ohjelman ja vaihemaakuntakaavan OAS:a yleisötilaisuus 7.2.2019

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Kiertotalous

Tervetuloa yleisötilaisuuteen, joka pidetään torstaina 7.2. klo 17.30 alkaen (kahvitarjoilu alkaen klo 17.00)

Lahden ammattikorkeakoulun NiemiCampuksella, osoitteessa Mukkulankatu 19, Lahti.

Avoimessa yleisötilaisuudessa esitellään kierrätyspuiston eri sijoittumisvaihtoehtoja, YVA-ohjelmaa ja vaihemaakuntakaavatyötä.

Taustaa

Kiertotalous on Lahden seudulla voimakkaasti kasvava toimiala, mikä on synnyttänyt tarpeen uudelle keskitetylle teollisuuden jätehuollon, kierrätyksen ja uusiotuoteteollisuuden alueelle. Useat yritykset ovat viime vuosina ilmaisseet halukkuutensa sijoittaa kierrätystoimintoja Lahden seudulle. Tällä hetkellä Kujala toimii ainoana koko seutua palvelevana jätteenkäsittelyalueena, eikä sitä pystytä enää merkittävästi laajentamaan. Kujalaan ei mahdu enää uusia tilaa vaativia toimintoja ja lisäksi Kujalan loppusijoitusalueen kapasiteetti täyttyy noin viiden vuoden kuluessa.

Uuden jätehuollon tarve ilmeinen ja akuutti

Tilanne on johtanut siihen, että yritysten uusia kierrätystoimintoja on viime vuosina hajasijoitettu teollisuusalueille eri puolille kaupunkiseutua. Näin toimintojen haitat hajaantuvat ja teolliset symbioosit jäävät osin hyödyntämättä. Huolena on myös alan pk-yritysten tulevaisuus, jotka tarvitsevat tuekseen keskitettyjä palveluja. Uuden jätehuollon ja kierrätyksen alueen tarve Lahden seudulla on ilmeinen ja akuutti.

Purkujätteitä, ylijäämämaata, jätteenpolton tuhkia - ei yhdyskuntajätettä

Tavoitteena on, että uusi jätteenkäsittelyalue mahdollistaa alan yrityksille logistisesti tehokkaan sijoittumisen ja kannattavan liiketoimintaympäristön sekä yritysten välisten teollisten symbioosien kehittämisen ja monipuolisen palveluinfran. Kierrätyspuistossa käsitellään mm. ylijäämämaita, rakennusten purkujätteitä, jätteenpolton tuhkia ja energiahyötykäyttöön toimitettavia materiaaleja. Yhdyskuntajätteet käsitellään jatkossakin Kujalassa. Kierrätyspuiston tulee palvella teollisuuden tarpeita pitkälle tulevaisuuteen, jolloin alueen koon on oltava vähintään 100 hehtaaria. Alue pitää sisällään mahdollisuuden myös hyödyntämiskelvottomien teollisuuden jätteiden loppusijoitukselle.

Vaihemaakuntakaava kyketty ympäristövaikutusten arviointiin

Vaihemaakuntakaavatyö on kytketty kierrätyspuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA-menettely), josta vastaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy. YVA-menettelyssä tuotetaan tietoa hankkeen vaikutuksista ja vertaillaan aluevaihtoehtoja keskenään. Vaihemaakuntakaavassa ratkaistaan kierrätyspuiston sijaintipaikka merkitsemällä se jätteenkäsittelyalueen merkinnällä. Tällä hetkellä aluevaihtoehtoja on neljä, joista kolme sijaitsee Orimattilassa ja yksi Hollolassa.

 

Yleisötilaisuus järjestetään yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n, Päijät-Hämeen liiton ja YVA-konsulttina toimivan Sweco Oy:n kanssa.

Lisätietoa käynnissä olevasta YVA-menettelystä  ja vaihemaakuntakaavasta löytyy:

 

http://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava/vaihemaakuntakaava-2/

https://paikkatieto.sweco.fi/docs/lahti/kierratyspuisto/

 

Julkaistu: 21.01.2019 11.15