Lahden seudun ympäristölautakunnan päätöksiä

Kategoria:
Takaisin

Hollolan kuntakeskuksen huoltamot saavat jatkaa toimintaansa 30.11.2017 saakka

Lahden seudun ympäristölautakunnan hollolalaiset jäsenet esittivät, että Hollolan Salpakankaalla toimivien huoltoasemien, Neste, Keskikankaantie 2 ja ABC, Keskuskatu 10, toiminnan lopettamista ei määrätä päättymään esittelijän esittämän aikataulun mukaan 30.4.2016 ja 31.5.2016, vaan molempien huoltoasemien annetaan jatkaa toimintaansa 30.11.2017 saakka.

Vastaesityksen perusteluna esitettiin mm, että Hollolan kunta käy neuvotteluja eri huoltoasematoimijoiden kanssa Hopeakallio - Paassillan yritystonteista ja olisi kohtuutonta lakkauttaa Salpakankaan taajamassa toimivat huoltoasemat ennen korvaavien huoltoasemien valmistumista. Yritysalueella rakentamistyöt voivat alkaa 2017 alkukesästä.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannatti 1 jäsen ja muutosehdotusta 10 jäsentä. Ympäristönsuojelulaki ei sisällä säädöstä olemassa olevan luvanvaraisen toiminnan lopettamiseen asetettavalle määräajalle, kun ympäristölupaa ei ole voitu myöntää.

Kukonkoivun jokamiesradan sijoituspaikkalupa on peruutettu

Lahden seudun ympäristölautakunta katsoi, että Kukonkoivun jokamiesradan toiminta on ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 §:n pohjaveden pilaamiskiellon vastaista.

Toiminnan jatkamisedellytyksiä oli tarkasteltu velvoittamalla Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry:tä hakemaan toiminnalle ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa vuonna 2010 pidetyn tarkastuksen jälkeen.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan lupaa ei voitu myöntää, koska toiminnasta aiheutuvaa pohjaveden pilaantumisvaaraa ei voitu sulkea pois.

Lisätietoa http://ktweb.lahti.fi/

Julkaistu: 27.11.2015 16.18