Lahtelaiset kylässä Heinsuolla

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Heinsuon koululla kävi arvovaltaisia vieraita.

Elinkaarikoulu ja uudet opinympäristöt kiinnostivat Lahden päättäjiä

Toistakymmentä Lahden kaupungin päättäjää vieraili torstaina 2.11. Hollolassa Heinsuon yhtenäiskoululla tutustumassa uusiin oppimisympäristöihin ja elinkaarirakentamisen hankkeeseen.

Lahtelaiset olivat vilpittömän kiinnostuneita uudesta tavasta hallita muun muassa rakentamisen kustannuksia elinkaarihankkeella. Elinkaarirakentamisessa rakentaja sitoutuu muun muassa rakennuksen mahdollisiin korjauksiin elinkaaren ajaksi. Elinkaarihankkeen hyötyjä todettiin olevan voittopuolisesti haittoihin nähden, kun vastuut ovat selkeät. Kiinteistönomistaja vastaa tilasta. Hollolan kunta on tehnyt koulurakentajan kanssa 20 vuoden mittaisen kiinteistöleasing-sopimuksen, ja on tavallaan vuokralaisen asemassa. Vuokra per neliömetri oli vierailijoista ”aika hyvä” verrattuna omaan tuotantoon.

Yksi Suomen suurimmista koulurakentamisen hankkeista

Euromääräisesti mitattuna Heinsuo ja Kalliolan koulut ovat tilakeskuspäällikkö Tuomo Vesikon mukaan maan kolmanneksi suurin koulurakentamisen hanke. Vesikko kertoi myös, että rakennuttajan kanssa suunnittelu sujui hyvin, kun molempien intressit ovat samat.

Vierailijat tutustuivat Heinsuon koulun tiloihin ja totesivat ne tehokkaiksi, kun käytäviä on karsittu ja myös aulat ja eteiset toimivat oppimistiloina. Kalustusta pidettiin ainutlaatuisena toimivuudeltaan ja käytettävyydeltään.

"Avoimessa oppimisympäristössä on jopa enemmän tilaa oppilaille kuin perinteisessä mallissa" totesi Lahden opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen.

Vaikkakin Heinsuon oppilaat ovat nyt sopeutuneet uusiin tiloihin, edellyttää toimintatapa uudenlaista ajattelua opettajistolta. Lahtelaisia kiinnostikin erityisesti pedagogiikka, joka opettaja- ja oppilaitoskeskeisyyden sijaan rakentuu oppilaskeskeiseksi, toteaa hyvinvointijohtaja Matti Ruotsalainen. Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu piti tätä suuntaa oikeana ja hyvänä.

 

Paikalla olivat Lahden kaupungin keskeiset johtajat ja puheenjohtajat, edellä mainittujen lisäksi muun muassa sivistyslautakunnan puheenjohtaja Anneli Viinikka, sivistysjohtaja Tiina Granqvist, kiinteistöpäällikkö Jouni Arola ja lautakuntien jäseniä. Hollolan vierailua isännöivät kunnanhallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen ja hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Markku Pulkkanen ja apulaisrehtori Pekka Toikkanen.

 

Lisätietoja hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja markku.pulkkanen@hollola.fi

Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu innostui pedagogisesti ajatellusta oppimisympäristöstä.

"Ihanan hiljaista", huokaisi Lahden sivistysjohtaja Tiina Granqvist tuolista käsin.

Julkaistu: 03.11.2017 15.20