Lahti Energia Oy, ympäristöluvan raukeamispäätös, Okeroinen, Yli-Kartanon kunnanosa

Kategoria:
Takaisin

Julkipanokuulutus ympäristöluvan raukeamispäätöksestä

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 14.9.2016 § 49 päättänyt, että Lahti Energia Oy:n Kartanon lämpökeskukselle myönnetty ympäristölupa (25.10.2005 § 66) raukeaa. Lämpökeskus sijaitsi Hollolan kunnan Okeroisten kylässä Yli-Kartanon kunnanosassa kiinteistöllä 98-435-7-797 ja on purettu vuonna 2013.

Päätöksen antopäivä on 20.9.2016. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 20.9.–20.10.2016 välisenä aikana.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Valitusaika päättyy 20.10.2016. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua. 

Hollolassa 19.9.2016 

VALVONTAJAOSTO

Julkaistu: 19.09.2016 08.00