Lahti Energia Oy:n hakemus ympäristöluvan rauettamiseksi, Kartanon lämpökeskus, Salpakankaantie 2, Hollola,

Kategoria:
Takaisin

Asia: Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ympäristöluvan rauettamiseksi

Hakija: Lahti Energia Oy

Laitos ja sen sijainti: Kartanon lämpökeskus, Salpakankaantie 2, 15860 Hollola, kiinteistö Rn:o 98-435-7-797.

Hakemuksen sisältö: Lahti Energia Oy hakee Kartanon lämpökeskuksen ympäristöluvan (Hollolan kunta, ympäristölautakunta 25.10.2005 66§) rauettamista 30.9.2013 alkaen, koska kyseisen ympäristöluvan mukaiset kattilat on poistettu käytöstä siihen mennessä. Lämpökeskus on irrotettu kaukolämpöverkosta ja myyty yritykselle, jolla on purkamiseen ja jätteen vastaanottamiseen tarvittavat luvat. Samalla on purettu 3 x 25 m3 öljysäiliöt (POK). Lämpökeskus ei ole ollut käytössä vuoden 2008 jälkeen.

Kun lämpökeskusrakennus, öljysäiliöt suoja-altaineen ja putkistoineen oli purettu, tehtiin maaperätutkimukset maaperän puhtauden varmistamiseksi.

Purkutyöt ja maaperätutkimukset on raportoitu työn päättymisen jälkeen Lahden seudun ympäristöpalveluille (silloinen ympäristönsuojeluviranomainen).

Purkutyöt aloitettiin alkusyksystä 2013.

Asiakirjojen nähtävilläolo: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

Kuulutusaika: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 8.8. – 6.9.2016

Muistutuksen tekoon oikeutetut: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Menettely: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 6.9.2016 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

Lisätietoja: Ympäristönsuojelusihteeri Ulla Kananen, p. 040 780 1438 

Hollolassa 3.8.2016  Valvontajaosto

Julkaistu: 08.08.2016 08.00