Lahti Historic Rally ja Xerox-ralli 21.-22.7.2017

Kategoria:
Takaisin

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 7.7.2017 päätöksen Lahti Historic Rally ry:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen, tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. Päätös koskee 21.–22.7.2017 ajettavia Lahti Historic Rallya ja Xerox-rallia. Kilpailu ajetaan Hämeenlinnan, Orimattilan, Asikkalan, Pukkilan ja Hollolan kuntien alueilla.

 

Kuulutus päätöksestä pidetään nähtävillä 10.7.–8.8.2016 Hämeenlinnan kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Palvelupiste Kastelli, PL 84, 13101 Hämeenlinna, Orimattilan kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Erkontie 9, PL 46, 16301 Orimattila, Hollolan kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola, Asikkalan kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Rusthollintie 2, 17200 Vääksy ja Pukkilan kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Hallitustie 2, 07560 Pukkila. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana edellä mainituissa osoitteissa sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa osoitteessa Kirkkokatu 12, Lahti.  

 

Ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaan valitusoikeus tähän päätökseen on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Lahdessa 7. heinäkuuta 2017

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Julkaistu: 10.07.2017 00.01