Lapsen hyvinvointi

Hyvän Huomaaminen on Hollolan varhaiskasvatuksessa vakiintunut työtapa ja pedagoginen menetelmä. Vahvuusajattelua pidetään yllä huomaamalla hyvää niin lapsissa kuin aikuisissakin.
Keskittymällä hyvää, saamme hyvää.

Hollolan varhaiskasvatuksessa olemme sitoutuneet lapsen leikin, leikkitaitojen ja luontosuhteen vahvistamiseen sekä kielen kehityksen tukemiseen. Kaiken toimintamme perustana on positiivisen pedagogiikan toteuttaminen ja olemassa olevan hyvän vahvistaminen. Pidämme tärkeänä päivittäisiä ihmisten välisiä kohtaamisia. Kohtaamisen mahdollistaa hyvin organisoitu, kiireetön arki, jossa jokaista hetkeä osataan arvostaa. Hoidon, kasvatuksen ja oppimisen perustana on hyvä ja lämmin vuorovaikutus.

Vahvuusajattelu koostuu kolmesta kohdasta. Vahvuusmieli on sitä, että tiedostetaan hyvän huomaamisen tärkeys ja nähdään lapset vahvuuksien kautta. Vahvuuskielellä tarkoitetaan sitä, että aikuinen sanoittaa lapsen toimintaa vahvuuspuheen ja luonteenvahvuuksien kautta. Aikuinen peukuttaa, kannustaa ja antaa positiivista palautetta pienestäkin yrittämisestä. Vahvuusdokumentoinnin avulla tehdään näkyväksi ja konkreettiseksi vahvuudet ja onnistumiset. Näkyvän myönteisen palautteen avulla lapsi kasvaa ja kehittyy kasvunpotentiaalinsa mukaisesti.

Leikki - Turvaamme lapsen mahdollisuuden leikkiin ja leikin kautta oppimiseen. Kehitämme leikkiympäristöjä yhdessä lasten kanssa. Annamme tilaa lasten leikeille ja heidän ideoilleen. Leikki saa näkyä ja kuulua.

Liikumme lasten kanssa monipuolisesti niin sisällä kuin ulkona. Suunnittelemme päivän rakenteen, toiminnan sisällöt ja oppimisympäristöt niin, että lapsi voi monipuolisesti nauttia liikkumisesta eri tilanteissa. Liikuntavälineet ovat lasten käytettävissä omaehtoisen leikin ja liikkumisen aikana. Tarjoamme lapselle monipuolisia liikkumisen muotoja.

Huolehdimme siitä, että lapselle tarjotaan päivän aikana mahdollisuus rauhoittumiseen ja lepoon.

Ruokailon tavoitteena on edistää lapsen myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Kannustamme positiivisessa ilmapiirissä lasta tutustumaan ruokiin eri aistien avulla, tutkimalla niiden ulkonäköä, tuoksua, koostumusta ja makuominaisuuksia. Luomme ruokailutilanteista rauhallisia hetkiä ja harjoittelemme hyviä pöytätapoja.

Varhaiskasvatuksessa lapselle tarjotaan hoitoaikojen mukaiset ateriat. Ruoka on monipuolista ja terveellistä. Päiväkodeissa noudatetaan Hollolan kunnan ruokapalvelun ohjeruokalistaa, myös perhepäivähoitajat toteuttavat sitä soveltuvin osin.