Lapset kaipaavat tietoa digitaalisen median turvallisesta käytöstä

Takaisin

Hollolan kunnassa on käynnissä projekti, jonka tarkoituksena on tuottaa sähköinen oppimisympäristö 2.-6. luokan oppilaille seksuaalisen kaltoinkohtelun ja houkuttelun ennaltaehkäisyyn monimediaalisessa maailmassa.

Projektia varten kerätiin toukokuussa Webropol-kyselyn avulla kokemusasiantuntijatietoa kunnan 6.-7.luokan oppilailta digitaalisissa medioissa toimimisesta. Turvataitokyselyyn vastasi yhteensä 101 oppilasta.

Kyselystä saadun tiedon avulla tullaan suunnittelemaan kunnan käyttöön aiheesta sähköinen oppimisympäristö, tuntisuunnitelmarakenteita sekä vanhempainiltamateriaalia. Turvataitokasvatustunteja oppilaille sekä turvataitokasvatusmateriaaleja opettajille ja vanhemmille pilotoidaan kunnan alakouluissa lukuvuoden 2020-2021 aikana. Projektia rahoittaa Opetus -ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää

Julkaistu: 24.06.2020 10.20