Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta, joka ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidontukea voi saada aikaisintaan vanhempainrahakauden päätyttyä.

Lasta voi hoitaa jompikumpi huoltajista tai hoito on järjestetty muuten yksityisesti.


Tukea maksetaan myös kotona hoidettavista alle kouluikäisistä sisaruksista.

Kotihoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja mahdollisesta perheen tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä.

Kotihoidon tuen päätöksistä ja maksatuksesta vastaa Kela

Kotihoidon tuesta saa lisätietoja Kelasta.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä ei ole käytössä Hollolassa.

Linkit:

Kela