Lasten/oppilaiden tapaturmat

Kunta on vakuuttanut toiminnassaan mukana olevat lapset ja nuoret.

Lapset ovat vakuutettuja tapaturmien varalta varsinaisina varhaiskasvatus- ja kouluaikoina sekä välittömillä toimintayksiköihin liittyvillä matkoilla, esimerkiksi matkalla kotoa varhaiskasvatuspaikkaan tai kouluun.

Vakuutus kattaa myös leikkitoiminnan, koululaisten iltapäivätoiminnan ja muun koulun lukuvuosisuunnitelman mukaisen toiminnan, kuten mm. leirikoulut ja kevätretket kotimaassa ja ulkomailla. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa sairastumisesta aiheutuvia kuluja eikä matkatavaroita.

Oppilaiden käytännön harjoittelutyön aikana on voimassa lakisääteinen vakuutus (tet-jaksot, kädentaitoaineet, laboratoriotyöt).

Ohjeita tapaturman sattuessa:

  • tapaturmasta on ilmoitettava hoitajalle/luokanopettajalle/luokanvalvojalle
  • lapsi on ohjattava julkisen tai yksityisen terveydenhoidon piiriin: kouluterveydenhoitajalle, terveys- tai lääkärikeskukseen, keskussairaalaan tai hammashoitolaan, tapaturman laadusta ja vakavuudesta riippuen
  • vahingon korvauskäsittely edellyttää vahinkoilmoituksen täyttöä (lomakkeen saa hoitopaikasta/koulusta)
  • vahinkoilmoituksen täyttää hoitaja/opettaja sekä lapsen huoltajat 
  • varhaiskasvatuspaikka/koulu toimittaa vahinkoilmoituksen hyvinvointipalveluihin 
  • hyvinvointipalvelut lähettää ilmoituksen vakuutusyhtiöön
  • vakuutusyhtiö tekee päätöksen

Yhteyshenkilö

Petra Vallas

044 780 1114

etunimi.sukunimi@hollola.fi