Lemmikkinä Päijät-Hämeessä

Omistaja on vastuussa eläintensä terveydestä ja hyvinvoinnista koko sen elinkaaren ajan. Lemmikin hankintavaiheessa on hyvä miettiä lemmikin mukanaan tuomaa vastuuta.

Lemmikin hoidosta on aina vastuussa aikuinen ihminen, ei koskaan alaikäinen lapsi. Lemmikin hankintaa tulee suunnitella niin, että sille pystyy tarjoamaan hyvän ja sen tarpeisiin sopivan elämän jopa reiluksi 20 vuodeksi eteenpäin. Eläimen hankinta ei saa koskaan olla hetken mielijohde, vaan sen tulee olla pitkään ja huolella harkittu päätös. Lemmikistä aiheutuu omistajalleen elämänsä aikana hankintahinnan lisäksi monenlaisia kuluja ja tämä kannattaa huomioida jo ennen eläimen hankintaa. Kuluja tulee muun muassa ruuasta, tarvikehankinnoista, kuten leluista ja hihnoista, eläinlääkärimaksuista ja lääkkeistä.

Eläinten pitämisestä ei saa aiheutua haju- tai meluhaittoja eikä kaivovesien pilaantumisen vaaraa. Laajamittaisesta lemmikki- tai harrastuseläinten pitämisestä on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus. Lisätietoja laajamittaisesta lemmikki- tai harrastuseläinten pitämisestä voit lukea Ruokaviraston sivuilta (Ilmoituksenvarainen eläintenpito)

Lemmikinpitäjän muistilista

  • Ennen eläimen hankintaa tutustu riittävästi kyseisen eläimen hoitoon ja tarpeisiin.
  • Huolehdi lemmikkisi säännöllisestä ja laadukkaasta ruokinnasta, riittävästä raikkaasta juomavedestä ja liikuta/ulkoiluta lemmikkiäsi säännöllisesti ja riittävästi.
  • Tunnistusmerkitse lemmikkisi mikrosirulla. Tästä on hyötyä mm. tilanteessa, jossa lemmikkisi karkaa, eikä sillä ole muuta tunnistetta.
  • Selvitä alueesi eläinlääkäreiden yhteystiedot. Selvitä myös mihin olet yhteydessä jos eläimesi sairastuu päivystysaikaan (esim. pyhäpäivinä).
  • Muista huolehtia tarvittavista rokotuksista ja loishäädöistä, näistä saat lisätietoa eläinlääkäriltäsi.
  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä taajama-alueella.
  • Koiran ja kissan omistajan on huolehdittava, ettei eläin pääse lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, toriaikana torille, urheilukentälle tai yleiselle hiihtoladulle.
  • Kouluta koirastasi yhteiskuntakelpoinen – se on koiran omistajan velvollisuus. Paikalliset koirayhdistykset auttavat sinua löytämään sinulle ja koirallesi sopivan kurssin, missä voit harjoitella tottelevaisuutta.Ethän jätä lemmikkisi jätöksiä ympäristöön hoidetuilla alueilla.

Lemmikin hautaaminen/tuhkaaminen

Jokaisella lemmikin omistajalla on jossain vaiheessa vastassa lemmikin kuolema. Kuolleen lemmikin saa haudata lähes mihin tahansa, kunhan hautaaminen ei aiheuta vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle eli on otettava huomioon ympäristö- ja terveydensuojelulainsäädäntö. Kannattaa siis varmistaa, ettei eläintä hautaa esimerkiksi pohjavesialueelle, kaivon läheisyyteen tai vesistön valuma-alueelle. Eläin on haudattava riittävän syvälle, etteivät haaskaeläimet pääse siihen käsiksi.

Pieneläinkrematoriot tuhkaavat lemmikkieläimiä ja tuhkaaminen onkin hienotunteinen tapa saattaa eläinystävä viimeiselle matkalle. Eläinlääkäreillä on usein sopimus tuhkauspalveluiden kanssa tuhkaamolle kuljetuksista ja muista käytännön järjestelyistä, joten keskustelethan lemmikkisi tuhkauksesta oman eläinlääkärisi kanssa.