Liikenneturvallisuutta kehitetään - vastaa kyselyyn 8.4. asti

Kategoria: Kadut ja tiet
Takaisin

Hämeenkoski

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuutta kehitetään – vaikuta vastaamalla kyselyyn

Hollolassa, Kärkölässä ja Orimattilassa edistetään liikenneturvallisuutta laatimalla turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma. Paikkakuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan osallistumalla liikenneturvallisuuskyselyyn 8.4.2018 mennessä. Kyselyssä kartoitetaan seudulla asuvien ja liikkuvien mielipiteitä sekä kokemuksia liikenneturvallisuuden ja liikkumisen tilasta.


Tavoitteena turvallinen, vastuullinen liikenne

Suunnitelman tavoitteena on edistää turvallista, vastuullista ja ympäristöystävällistä liikennekäyttäytymistä Etelä-Päijät-Hämeessä. Se perustuu järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen kuntien eri hallinnonalojen ja sidosryhmien väliseen yhteistyöhön. Tekeillä oleva suunnitelma on laaja-alainen, ja sisältää toimenpideohjelman tuleviksi vuosiksi. Suunnitelmassa liikennekasvatuksella on suuri rooli liikenneturvallisuuden edistämisessä. Tarkastelussa ovat myös liikenneympäristö ja siihen kohdistuvat kehittämistarpeet ja -toimet.
 

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelmassa ovat mukana Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hollolan ja Kärkölän kunnat sekä Orimattilan kaupunki yhteistyössä Liikenneturvan ja Hämeen poliisilaitoksen kanssa. Suunnitelman laatiminen aloitettiin helmikuussa 2018, ja se valmistuu vuoden 2018 lopulla.
 

Liikkujien näkemykset tärkeä lähtötieto suunnitelmalle

Liikkujien mielipiteet ja kokemukset liikenteen turvallisuudesta ovat tärkeä lähtötieto laadittavalle suunnitelmalle. Liikenneturvallisuuskyselyllä selvitetään näkemyksiä liikenneturvallisuuden tilasta, ja kerätään ajankohtaista tietoa paikoista, joissa liikkuminen koetaan turvattomaksi.

Suora linkki kyselyyn: http://bit.ly/2tNd7N3.

Liikenneturvallisuuskyselyyn voi vastata 8.4.2018 asti.

Julkaistu: 20.03.2018 11.33