Lisää liikettä Hollolaan- suunnitelma 2019-2023 on valmistunut

Takaisin

Suunnitelman tavoittena on kehittää Hollolan kunnan liikuntapalveluita vastaamaan hollolalaisten tämän hetken tarpeisiin sekä edistää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia.

Suunnitelma sisältää kuvauksen kunnan liikuntapalveluiden nykytilasta, miten eri ikäiset kuntalaiset liikkuvat ja kuinka kunta edistää kuntalaisten liikkumista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet liikuntapalveluiden edistämiseksi. Työn tueksi tehtiin liikuntapalvelu- ja liikkumiskysely ja suunnitelma sisältää keskeisiä nostoja kyselyn tuloksista.

Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnan harrastamiseen. Näitä tehtäviä ovat liikuntapalveluiden järjestäminen, liikuntapaikkojen ylläpito sekä liikuntapaikkainvestoinnit. Kuntastrategia ohjaa koko kunnan toimintaa ja tukee liikunnan asemaa kunnassa.

Liikuntapalveluissa pyritään monipuolisen tarjonnan avulla saavuttamaan eri ikäisiä ja kuntoisia asiakkaita. Ikääntyville on tarjolla toimintakykyä ylläpitävät matalankynnyksen liikuntaryhmät, vesijumpat, kuntosaliryhmät ja –opastuksia. 

Työikäisille on tarjolla puolestaan tanssillista - ja peruskuntojumppaa sekä eritasoisia vesijumppia. Lastenliikunta keskittyy uimataidonopettamiseen ja kesällä liikuntaleikkien ohella liikkumaan. Tavoitteena on ikääntyvien ja vähän liikkuvien henkilöiden saaminen liikunnan pariin. 

Hollolan kunnalla oli vuonna 2018 yhteensä 132 ylläpidettävää liikuntapaikkaa, joista merkittävimpiä ovat Salpausselän hiihtolatu- ja ulkoilureittiverkosto, Hollolan uimahalli, Hollolan jäähalli (Hat-areena) sekä  hyvät sisäliikuntatilat. Lisäksi kunta on tehnyt erilliset kunnossapitosuunnitelmat vuodesta 2019 eteenpäin urheilukenttien, uimarantojen sekä ulkoilureittien osalta, joiden tarkoituksena on lisätä suunnitelmallisuutta liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja pyrkiä pitämään ne mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Liikuntapalvelu- ja liikkumiskyselystä nousi esille muun muassa seuraavia asioita:

  • Suosituimpia liikuntapaikkoja ovat ulkoilu- ja hiihtoreitistöt sekä kevyenliikenteen väylät ja uimahalli 
  • Suosituimpia liikuntamuotoja ovat kävely, sauvakävely, uinti, vesiliikunta sekä pyöräily
  • Kehittämisehdotuksia: monipuolisemmat ja nykyaikaisemmat liikuntapalvelut, nykyistä parempi palveluiden markkinointi ja viestintä, laajemmmat aukioloajat sekä kohtuulliset käyttömaksut. Kunnan tilojen (koulujen liikuntasalit) maksuttoman käytön jatkamista pidettiin myös erittäin tärkeänä.

Lyhyen aikavälin toimenpiteitä liikuntapalveluiden edistämiseksi ovat esimerkiksi panostaminen jatkossakin hiihto- ja ulkoilureittien kunnossapitoon, viestinnän kehittäminen, liikunnallisen teemaviikon järjestäminen kerran vuodessa ja polkureitistöjen kehittäminen.

Pitkän aikavälin toimenpiteitä puolestaan ovat esimerkiksi liikuntaneuvonnan laajentaminen lapsiin ja nuoriin, tärkeiden maantieväylien vieressä olevien kevyenliikenteen väylien kehittäminen sekä uimahalli-monitoimitalon peruskorjaus.  

Osa toimenpiteistä ohjaa kunnan liikuntapalveluiden päivittäistä työtä sekä kehittämistä ja osa vaatii lisäsuunnitelmia ja luottamushenkilöiden päätöksentekoa.

Linkit:

Lisää liikettä Hollolaan 2019-2023 suunnitelma

Lisää liikettä Hollolaan 2019-2023 suunnitelman esitysmateriaali 

Radiojuttu (Yle Lahti 2.10.2019 n. 3.30 min kohdalta) 

 

Julkaistu: 03.10.2019 10.34