Lomakkeet (vaka)

Varhaiskasvatuksessa on käytössä seuraavat lomakkeet

Varhaiskasvatuksen #kotoisapolku -sähköinen lomake täytetään varhaiskasvatuspaikassa hoidon alkessa ja huoltaja saa siitä allekirjoitetun kappaleen.


Varhaiskasvatuksen #montaluontoa - sähköinen lomake - lomakkeella ilmoitetaan lapsikohtaisesti muutokset toimintakauden aikana ja uuden toimitakauden/esiopetuksen alkaessa

* Muutos palvelun tarpeessa -keskustelethan asiasta hoitopaikassa kanssa ennen lomakkeen täyttämistä
* Muutos perheolosuhteissa
* Muu muutos (esimerkiksi vuorohoidon alkaminen/päättyminen)
* Ilmoitus isyysrahakaudesta
* Tiedot lapsen siirtyessä toiseen yksikköön
* Lapsen tiedot toimintakauden alkaessa 1.8. (päiväkoti ja perhepäivähoito)
* Esioppilaan tiedot esiopetuksen alkaessa 


Tulotiedot ilmoitetaan sekä paikka irtisanotaan sähköisesti WEB-palveluissa

Huoltajien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet muutetaan WEB-palveluissa

Varhaiskasvatukseen haetaan ja esiopetukseen ilmoittaudutaan  sähköisellä hakemuksella

Mikäli WEB-palveluiden tai #montaluontoa -lomakkeen käyttäminen ei onnistu, voi paperisen lomakkeen pyytää varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta tai päiväkodeilta.


Varhaiskasvatusmaksun alentaminen/maksusta vapauttaminen varhaiskasvatuspäällikön päätöksellä haetaan tällä lomakkeella


Takuupaikkasopimus tehdään tällä lomakkeella varhaiskasvatuspaikassa


Tilapäinen varhaiskasvatus - sopimus tilapäisestä varhaiskasvatuksesta ja tiedot laskutukseen tehdään tällä lomakkeella varhaiskasvatuspaikassa


Harkinnanvaraista kuljetusta erityisiin syihin perustuen haetaan tällä lomakkeella


Tapaturma - lomake täytetään varhaiskasvatuspaikassa