Lomatoiminta

Vapaa-aikapalvelut järjestää koulujen loma-ajoilla monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille.

Loma-aikoina järjestetään mm. päivä- ja yöleirejä, liikuntakerhoja, uimakouluja, erilaisia tapahtumia sekä teemallista toimintaa.

Palvelut on tarkoitettu hollolalaisille. Osa toiminnoista voi olla kohdennettu tietylle ikäryhmälle.

 

Ajankohtaisia toimintoja markkinoidaan monipuolisesti eri kanavien kautta. Nostoja tehdään etusivun uutisiin, peruskoululaisten huoltajia infotaan Wilma-järjestelmän kautta, ilmoitustauluja ja somekanavia hyödynnetään myös.