Luonnonsuojelualueen perustaminen, Välimaa, Luhdanjoen luhtaniittyä ja lehtipuuvaltaista metsää

Kategoria:
Takaisin

Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös 21.2.2017

Päätös 21.2.2017 nro LUO/37A/2017 on nähtävillä 7.3.-12.4.2017. Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Virallisessä lehdessä 6.3.2017.

Julkaistu: 07.03.2017 09.48