Luonnos vesihuollon kehittämissuunnitelmasta nähtäville ja kommentoitavaksi

Kategoria:
Takaisin

Kunnan tehtävänä on vesihuollon kehittäminen yhdyskuntakehitystä vastaavasti koko alueellaan. Edellinen Hollolan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys valmistui vuonna 2015. Nyt tehty päivitys on tiivis yhteenveto vesihuollon nykytilanteesta, tavoitteista sekä kehittämistarpeista ja -toimenpiteistä. 

Hollolan vesihuollon kehittämistarpeet painottuvat olemassa olevien vesi- ja viemäriverkostojen sekä laitosten ylläpitoon sekä saneeraukseen, jotta nykyinen hyvä toimintavarmuus voidaan turvata. Yhteistyössä Lahti Aqua Oy:n sekä Hollolan – Lahden Vesilaitoskuntayhtymän kanssa vesihuollon varautumista häiriötilanteisiin on parannettu ja työtä jatketaan edelleen. Lisäksi kunnalla on useita uusia vesihuollon investointitarpeita.

Valtakunnallisen trendin mukaisesti vedenkulutus on laskenut ja myös väestön on ennustettu vähenevän. Tällöin vesihuollon asiakkailta perittäviä maksuja joudutaan korottamaan aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

Kehittämissuunnitelman luonnoksesta eri sidosryhmät ja kuntalaiset voivat antaa kirjallisia muistutuksia ja huomioita osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi 29.2.2020 asti.

Linkki Vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnokseen.

Lisätietoja:

Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö
riikka.johansson@hollola.fi
Hollola / Vesihuoltolaitos

Julkaistu: 13.02.2020 09.54