Luonto ja ympäristö

Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta. Luontoa sekä lähiympäristöä ja sen palveluita hyödynnetään aktiivisesti oppimisympäristönä.

lapsi pitkospuilla

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Ympäristökasvatus sisältää kolme ulottuvuutta:oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta.

Myönteisten kokemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja lähiympäristöstä ja hänen ympäristösuhteensa vahvistuu. Luonnon ilmiöitä havainnoidaan eri aistein ja eri vuodenaikoina ja niistä keskustellaan ja niitä tutkitaan. Lasten kanssa opetellaan etsimään tietoa heitä kiinnostavista asioista. Eri kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoitteleminen vahvistaa luonnon tuntemusta.

Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Luonto voi olla myös esteettisen kokemisen ja rauhoittumisen paikka.

Ympäristökasvatuksella edistetään kestävään elämäntapaan kasvamista sekä siinä tarvittavien taitojen harjoittelemista. Näitä käytännön taitoja ovat esimerkiksi roskaamaton retkeily, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden opettelu, ruokailuun liittyvä vastuullisuus, energian säästäminen sekä jätteiden vähentäminen esimerkiksi kierrätyksen, tavaroiden korjaamisen ja uudelleenkäytön avulla.

Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota tekojen vaikutuksiin. On tärkeä huolehtia siitä, että lapset kokevat voivansa omilla teoillaan vaikuttaa kestävään elämäntapaan mutta ilman että heidän tarvitsee kantaa lapsina liian suurta vastuuta kestävän elämäntavan ylläpitämisestä

Soramäen päiväkodin piha-alueella sijaitseva kota toimii yhtenä yhteisenä lapsiryhmien ulko-oppimisympäristönä ja varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön koulutuspaikkana. Hollolan varhaiskasvatuksessa on päiväkotien ja perhepäivähoidon käytössä oma varustelainaamo. Sieltä löytyy valmiita opetuskokonaisuuksia sekä retkeilyreppuja, jotka sisältävät esimerkiksi ötökkä- ja vesitutkimukseen ja lintubongaukseen liittyviä välineitä. Saatavilla on retkeilyvälineitä, riippumattoja, köysiä, trangia-keittimiä, tutkimusvälineitä ja roskapihtejä.

Hollolassa Hämeenkosken päiväkoti on saanut Salpausselkä Geopark-päiväkotistatuksen. Päiväkodissa lähiluonto on keskeinen oppimisympäristö, johon jokainen lapsi pääsee vähintään kerran viikossa. Toiminnassa korostuvat oman lähiympäristön tuntemuksen ja paikallisidentiteetin vahvistaminen kehittämällä kaiken ikäisille suunnattua opetusta, koulutusta ja tiedonlevitystä.

Lue lisää Salpausselkä Geopark:ista