Maa-aineslupa Laitinen Arto ja Riitta, Nokkolan kylä, tila Tertunmetsä

Kategoria:
Takaisin

Julkipanokuulutus maa-ainelupapäätöksestä

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 11.5.2016 § 28 myöntänyt Arto ja Riitta Laitiselle maa-ainesten ottoluvan Hollolan kunnan Nokkolan kylään tilalle Tertunmetsä RN:o 6:49 (098-433-6-49). Lupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta ei myönnetty.  

Päätöksen antopäivä on 18.5.2016. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu. 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 18.5.–17.6.2016 välisenä aikana. 

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Valitusoikeuden ja muutoksenhaun osalta noudatetaan, mitä kuntalaissa säädetään. Lisäksi valitusoikeus on ELY-keskuksella ja hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. 

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Valitusaika päättyy 17.6.2016. 

Hollolassa 16.5.2016 

VALVONTAJAOSTO

Julkaistu: 17.05.2016 14.23