Maa-aineslupapäätös Destia Oy, Uskila, Orinmäki

Kategoria:
Takaisin

Julkipanokuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 24.8.2016 § 44 myöntänyt Destia Oy:lle maa-ainesten ottoluvan Hollolan kunnan Uskilan kylään tilalle Orinmäki RN:o 8:57 (098-451-8-57). Maa-aineslupapäätös sisältää MaL 21 §:n mukaisen määräyksen, jonka mukaan toiminta voidaan soran ja hiekan ottamisen osalta aloittaa lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Päätöksen antopäivä on 31.8.2016. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu. 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 31.8.–30.9.2016 välisenä aikana. 

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Valitusoikeuden ja muutoksenhaun osalta noudatetaan, mitä kuntalaissa säädetään. Lisäksi valitusoikeus on ELY-keskuksella ja hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. 

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Valitusaika päättyy 30.9.2016. 

Hollolassa 29.8.2016

Valvontajaosto

Julkaistu: 30.08.2016 08.00