Maa-aineslupapäätös Erkki Järvinen, Herrala, tila Seppälä

Kategoria:
Takaisin

Julkipanokuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 15.6.2016 § 33 myöntänyt Erkki Järviselle maa-ainesten ottoluvan kiinteistölle 098-413-4-2, Hollolan kunnassa Herralan kylässä tilalla Seppälä. 

Päätöksen antopäivä on 9.8.2016. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu. 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 9.8.–8.9.2016 välisenä aikana. 

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Valitusoikeuden ja muutoksenhaun osalta noudatetaan, mitä kuntalaissa säädetään. Lisäksi valitusoikeus on ELY-keskuksella ja hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. 

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Valitusaika päättyy 8.9.2016. 

Hollolassa 4.8.2016 

Valvontajaosto

Julkaistu: 08.08.2016 08.00