Maa-ainesluvan myöntäminen Korpikylän kylä, Pietarila

Kategoria:
Takaisin

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 19.4.2017 § 22 myöntänyt Teemu Kinnarille luvan maa-ainesluvan (Lahden seudun ympäristölautakunta 30.11.2010 § 88) vähäiseen muuttamiseen varastoalueen sijainnin osalta Hollolan kunnan Korpikylän kylässä tilalla Pietarila RN:o 4:37 (098-413-4-37).

Päätöksen antopäivä on 25.4.2017. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 25.4.–26.5.2017 välisenä aikana.

Kunnanvirasto on suljettu 26.5.2017. Nähtävillä olevien asiakirjojen lukemisesta ko. päivänä voi sopia kunnan kirjaamon kanssa, klo 9-15, puhelinnumero 044 780 1364.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy 26.5.2017.

Hollolassa 20.4.2017

Valvontajaosto

Julkaistu: 24.04.2017 00.01