Maa-ainesten ottolupa Kalliola, kiinteistö Pelto-Eskola, Peltola Raimo

Kategoria:
Takaisin

Kuulutus maa-aineslain 16 §:n mukaisesta hakemuksesta luvasta poikkeamiseen

Asia: Maa-aineslain 16 §:n mukainen hakemus lupapäätöksestä poikkeamiseen

Hakija: Raimo Peltola, Pelto-Eskolantie 51, 17110 Kalliola 

Kiinteistö, jolla maa-ainesten ottamisalue sijaitsee: Hollolan kunta, Kalliolan kylä, kiinteistö Pelto-Eskola RN:o 29:0 (098-411-29-0)

Hakemuksen sisältö: Raimo Peltolalla on voimassa oleva maa-ainesten ottolupa (Lahden seudun ympäristölautakunta 23.2.2010 § 16). Lupaan haetaan muutosta siten, että alueella on tarkoitus harjoittaa mullan valmistusta. Alueelle tuotaisiin jalostustoimintaan soveltuvia puhtaita maa-aineksia, jotka sekoitetaan alueelta otettavaan hiekkaan. Arvio varaston maksimäärästä on 2000 tonnia.   

Asiakirjojen nähtävilläolo: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

Kuulutusaika: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 21.9. – 20.10.2017

Kuuleminen: Kiinteistön naapureille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

Menettely: Mahdolliset muistutukset on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 20.10.2017 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

Lisätietoja: vs. ympäristönsuojelusihteeri Jenna Kenttä, p. 044 780 1438 

Hollolassa 18.9.2017

Valvontajaosto

Julkaistu: 21.09.2017 00.01