Maahanmuuttajan kotoutumisen tuki Hollolassa

Kotoutumislaki ohjaa vahvasti kunnan kotouttamistyötä. Vuonna 2011 voimaan tulleen lain kotoutumisen edistämisestä (KotoL) tavoitteena on tukea maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskunnassa. Hollolassa kotoutumista edistetään kunnan, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sekä muiden tahojen kanssa tehdyn yhteistyön avulla. Tavoitteena on kehittää paikallistason kotoutumista edistävää työtä mm. kunnan eri toimialojen sekä kolmannen sektorin toimijaverkon kanssa.

Maahanmuuttokoordinaattori tarjoaa konsultaatiota maahanmuuttoon liittyvissä asioissa eri tahoille. Palvelut on tarkoitettu alueen maahanmuuttajille sekä heidän kanssaan toimiville henkilöille, riippumatta Suomeen muuton syistä tai asumisajasta. Usein kotoutumista edistävien palveluiden tarve on suurin heti Suomeen muutettaessa.

Esimerkiksi oleskeluluvan saaneen pakolaistaustaisen maahanmuuttajan kotoutuminen uuteen kotikuntaan alkaa tavallisesti asunnon järjestämisellä uudesta kotikunnasta, ilmoittautumalla maistraattiin, Kelaan ja TE-palveluihin. Yhdessä viranomaisten kanssa tehdään suunnitelma tarvittavista muista palveluista koko perheelle. Opastuksen tarvetta voi ilmetä kuitenkin myöhemmässäkin vaiheessa.

Hollolassa toimiva maahanmuuttokoordinaattori vastaa myös Heinolan ja Orimattilan kaupunkien kotoutumistyöstä. Poikkeusolojen aikana yhteyttä voi ottaa puhelimella, sähköpostilla tai etäyhteydellä. Lisätietoja kotoutumisesta saat maahanmuuttokoordinaattorilta.

Yhteystiedot: 

Marianna Kemppi 
Maahanmuuttokoordinaattori / Heinola – Hollola – Orimattila
044  469 4372
marianna.kemppi(a)heinola.fi